ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΝ ΛΟΦΟΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΟΥΤΣΑΣ)


 Τήν 24ην Αὐγούστου (ἐ.ἡ.), μνήμη τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί Διονυσίου Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, ‘επανηγύρισεν Μετοχιακόν Ἱερόν Ναόν – Παρεκκλήσιον τῆς Μητροπόλεώς μας Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τοῦ Ἁγίου ΚΟΣΜΑ τοῦ ΑΙΤΩΛΟΥ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκτισμένος εἰς τήν κορυφήν τοῦ Πράσινου Λόφου εἰς Ἀρτέμιδα (Λοῦτσα) κοντά εἰς τό ἀεροδρόμιον τῶν Σπάτων, εἰς μίαν πράγματι μαγευτικήν περιοχήν. 
Τήν προηγουμένην ἐγένετο Ἑσπερινός, ἐνῶ τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη ὑπό τῶν Ἱερέων π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί π. ‘Ανδρέα Σίδνεβ ἡ θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποίαν ἐχοροστάτησεν καί ὡμίλησεν ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς (τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας) Σεβ. Κήρυκος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τήν μεγάλην προσωπικότητα, τό ἔργον καί τήν προσφορά εἰς τό Ἔθνος καί τήν ‘Ορθοδοξία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τονίσας ὅτι, «ἡ προσφορά τοῦ Ἁγίου ἀγκαλιάζει ὄχι μόνον τούς τότε ‘Ορθοδόξους, ἀλλά καί τούς σημερινούς, καί ὅλο τό κόσμο, καί τοῦτο διότι ἡ πίστις εἰς τόν Χριστόν καί τά ἰδανικά τῆς ἐλευθερίας, τῆς παιδείας καί τῆς δικαιοσύνης, τά ὁποῖα ἐδίδαξε καί ὑπηρέτησε, ἔχουν παγκόσμια καί διαχρονική ἀκτινοβολία».
Καί ὅπως ἐπίσης ἐτόνισε «εἶναι ἀγαθά τά ὁποῖα μποροῦμε νά βιώσουμε καί ἐμεῖς σήμερα χάρις στό ἔργο του, χάρις στή δική του προσφορά, χάρις στήν δική του θυσία, ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπό τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» καί ἔφθασε μέχρι τό μαρτύριο καί τήν θυσία».


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006