Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ TOY 2007


Τό Σάββατον 25ην Νοεμβρίου 2007 ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ἐτίμησε τήν μνήμην τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, μέ Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν ¨ομώνυμον Ἐπισκοπικόν Ἱερόν Ναόν, είς τήν Στρογγύλην Κορωπίου Ἀττικῆς. Κατά τό πρόγραμμα τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα ἐψάλη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἐνῶ τήν πρωίαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ἐγένετο καί ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος μέχρι τοῦ μεγάλου Σταυροῦ. Τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκος, βοηθούμενος ὑπό τῶν ἱερέων π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί π. Ἀνδρέου Σίντνιεβ. Κατά τήν θείαν Λειτουργίαν ὡμίλησεν ὁ Σεβ/τος τονίσας τό χαρμόσυνον τῆς ἑορτῆς, καί τό ὁμολογιακόν καί ἀγωνιστικόν φρόνημα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, τό ὁποῖον εἶπεν εἶναι ἀπαραίτητον δι' ὅλους ἡμᾶς κατά τούς χαλεπούς τούτους καιρούς, ἐνῶ ηὐχήθη ὅπως ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἡ ὁποία «ἐφίμωσε λαμπρῶς τούς κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ πνεύματος τῆ μαχαίρα» ἐνισχύση καί τό «μικρόν ποίμνιον» εἰς τόν σημερινόν του δύσκολον, ἀλλά ἱερόν ὑπέρ τῆς Πίστεως ἀγῶνα.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΓΟΕΕ 2007