ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ -
ΤΗΛ. 210.6020172


Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠ’ ΑΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΑΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ
Α.Π. 501
Ἐν Κορωπίω τῆ 13/26.2.2009

Α΄ ΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ

ΠΡΟΣ
τούς πρώην Μητροπολίτας «Πειραιῶς» κ. Νικόλαον, «Ἀργολίδος» κ. Παχώμιον, «Περιστερίου» κ. Γαλακτίωνα, «Βερροίας» κ. Ταράσιον, «Διαυλείας» κ. Ἀνδρέαν , «Φιλίππων» κ. Χρυσόστομον, «Πειραιῶς» κ. Παντελεήμονα, καί «Λαρίσης» κ. Ἰγνάτιον.
Διά τῆς παρούσης σᾶς κοινοποιεῖται εἰς ἕνα ἕκαστον προσωπικῶς διά δικαστικοῦ ‘Επιμελητοῦ, ἡ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 499/4/17.2.2009 ἀπόφασις τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου, διά νά λάβητε γνῶσιν, ἐνῶ αὖθίς τε κοινοποιοῦμεν καί τό ἤδη ἀποσταλέν καί εἰς χεῖράς σας εὑρισκόμενον Κατηγορητήριον μέ ἀριθμ. Πρωτ. 498/2/15.1.2009.
Ὅθεν, καλεῖσθε ὅπως, μετά τριάκοντα ἡμέρας ἀπό τῆς ἐπιδόσεως τῆς παρούσης, ἀνταποκριθῆτε Κανονικῶς, ὡς ἔχετε χρέος, καί ἐμφανισθῆτε αὐτοπροσώπως ἤ δι’ Ἀπολογητικοῦ Ὑπομνήματος σας, τήν 27ην Μαρτίου 2009 π.ἡ. ἤ 9 Ἀπριλίου 2009 ν.ἡ., ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 10ην π.μ., εἲς τό Ἐπισκοπεῖον Ἁγίας Αἰκατερίνης, (4ο χιλιόμ. Λεωφ. Κορωπίου Μαρκοπούλου, Στρογγύλη Κορωπίου Ἀττικῆς), ἐνώπιον τῆς ἐμῆς ἐλαχιστότητος τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, ἁρμοδίως καί Κανονικῶς ἐντεταλμένου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Συνεδρίασις 4/17.2.2009), καί ἀπολογηθῆτε ἐπί τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 498/2/15.2.2009 Κατηγορητηρίου.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009