ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ  194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210. 6020176, 210.6021467, 210.2466057  

Α.Π.  445
Ἐν Κορωπίῳ τῇ 16 Αὐγούστου  2007 (Ε.Η.) 


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΙΣΤΩΝ ΕΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΝ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΘΗΝΙΩΤΙΣΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΕΣΤΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ. ΕΤΕΘΗ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

Τήν Τρίτην 15η/28η Αὐγούστου τ. ἔ. 2007, ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπανηγύρισε ὁ Ἱ. Ν. Παναγίας Σουμελᾶ - Ἀθηνιωτίσσης Ἀχαρνῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΚΗΡΥΚΟΥ. Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί τά Ἐγκώμια τοῦ Επιταφίου τῆς Παναγίας. Τό πρωϊ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθου, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία καί ἐλιτανεύθη ἡ εἰκών τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τἤς Ἀθηνιωτίσσης, συμμετεχόντων καί τῶν Ἱερέων π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί π. Ἀνδρέα Σίντνιεβ . Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Ἱεροκήρυξ κ. Ἀντ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό ἐπίκαιρον θέμα Σώζοις ἀεί Θεοτόκε τήν κληρονομίαν σου. Ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος ἀπηύθυνε κατά τήν Ἀπόλυση, σύντομον ἑόρτιον μήνυμα πρός τούς συμμετασχόντας πιστούς, ὑπογραμμίσας τήν ἀνάγκη νά προσπέσωμεν ἐν μετανοία καί προσευχῆ εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ ὅλου τοῦ κόσμου καί νά τήν παρακαλέσωμεν νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τόν παρόντα κίνδυνον τῶν πυρκαιῶν, καί νά μᾶς φυλάττη ἀπό ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν νά μᾶς ἀφανίσουν καί ὡς Ἔθνος καί ὡς Ἐκκλησία.
Σημειώνεται, ὅτι ὁ Ἱ. Ν. Παναγίας Σουμελᾶ εἶναι ὁ δεύτερος τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Ἀχαρνῶν. Ἀνηγέρθη κατά τήν περίοδο 1989 - 1995 ἐπί ἐφημερίας τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου καί νῦν Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, μέ τήν συνδρομή εὐλαβῶν πιστῶν, κυρίως Ποντιακῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι - ὅπως εἶναι γνωστό - εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως τήν Παναγία Σουμελᾶ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό σύμβολο τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ Ναός ἤδη διαθέτει Πρεσβυτέριο (κατοικία Ἱερέως), εἰς δέ τό παρακείμενο οἰκόπεδο (ἀπό τήν πλευρά τῆς Πάρνηθος), ἤρχισεν ἀνεγειρόμενον μερίμνη τοῦ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, καί τῆς ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ, ἀνεγειρόμενον Ἱερόν Ἡσυχαστήριον, ὅπου πρόκειται, σύν Θεῶ, νά ἐγκατασταθῆ γυναικεία μοναστική ἀδελφότης, ἡ ὁποία θά διακονήση εἰς τυούς σκοπούς καί τάς ἀνάγκας τῆς ἱεραποστολῆς καί φιλανθρωπίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. Μετά τήν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, ἐτελέσθη ὁ ἁγιασμός καί ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος διά τό παρεκκλήσιον Παναγίας Παραμυθίας καί Νεομαρτύρων, τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ  Ἡσυχαστηρίου, μέ τήν εὐχήν νά ἀποβῆ αὐτό τό Ἐκκλησιαστικόν Εὐαγές ἵδρυμα., μέ τήν βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παραμυθίας Παρηγορητρίας καί τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, Κέντρον καί Ὁρμητήριον Ἱεραποστολῆς, ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνος καί ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.

Ἐκ τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007