ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.
ΟΜΙΛΙΑΙ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΡΘΡΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ: 1999ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ (Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ  εἶναι ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου εἰς τό ἐν Περιστερίῳ ᾿Εκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον κατά τήν ἑόρτιον ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἔτους 1998).

"ΣΤΑΥΡΟΣ Η ΩΡΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" (῾Ομιλία ἐκφωνηθεῖσα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου κατά τήν ἀπογευματινήν ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 1997).

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 200 6