ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
  ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002
225
226
ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΙ ΔΕ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΤΑΞΙΝ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 223 ΑΠΟ 2.11.2001 «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΗΛΩΣΙΣ – ΑΙΤΗΣΙΣ» ΤΟΥ.
228
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας τήν συνεδριάζουσαν σήμερον 14-2-2002(ε.ἡ.)
232
Ο ΨΕΥΔΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ
234
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ
235
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
236
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
238
ΠΡΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
240
ΕΝΗΜΡΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
242
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΝΑ  ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
Μία ἐπιγραμματική ἀναφορά εἰς τόν παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν καί τόν διωγμόν του κατά τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου τοῦ Χριστοῦ ἐν ῾Ελλάδι ᾿Εκκλησίας πάλαι τε καί νῦν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007