+ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Η ΘΕΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

 

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ

 Ο γτης τς Φλωρινικς παρατξεως "᾿Αρχιεπσκοπος" κ. Χρυσστομος Κιοσης, προκειμνου ν παρασρ· ες τ σχσμα του  τος Γνησους ᾿Ορθοδξους τς ν Ρωσίᾳ μαρτυρικς ᾿Εκκλησας τν Κατακομβν, πστειλεν ες ατος τν  π᾿ ριθμ. 224/30-9-1994 πιστολν του, δι τς ποας πεχερησε ν νημερσ ατος ναληθς κα παραπλανητικς περ τς ν Ελλδι ᾿Εκκλησιαστικς καταστσεως κα περ τς δθεν ρθοδξου Ομολογας τς παρατξες του,

Ες ατν τν ντως παραπλανητικν πιστολν, παντσαμεν, ς πεθυνος τς ᾿Εκκλησας τν Κατακομβν ν Ρωσἰᾳ, μ τν π᾿ ριθμ. 69/30-6-1999 "ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ" μας, δι τς ποας πεδεξαμεν, τι,  δι᾿ σων σχυρζεται ες τν πιστολν του, "᾿Αρχιεπσκοπος" κ. Χρυσστομος Κιοσης, τν ποαν μλιστα νμασε "ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ" , δν κηρσσει τν Ορθοδοξαν, λλ τν κακοδοξαν, δν λγει τν λθεια, λλ τ ψεδος, ντ δ τς ᾿Ορθοδξου Ομολογας - ᾿Εκκλησιολογας μολογε "γυμν τ κεφαλ" τν ᾿Εκκλησιολογικν αρεσιν το Οκουμενισμο. Παραλλλως νημερσαμεν κατ καθκον τος ν Ρωσα ντως μολογητς τς Πστεως, τ πιστ μλη τς ᾿Εκκλησας τν Κατακομβν, δι τν ν Ελλδι κκλησιαστικν κατστασιν, κα δι τν ᾿Εκκλησιολογικν θσιν τς Γνησας ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας ναντι τν παλαιοημερολογιτικν παρατξεων.

Τς ᾿Εγκυκλου μας προηγεται "Σντομον προλογικν κα εσαγωγικν σημεωμα", ν προστθεται κα μα κτενς παρουσασις ατς π τ μεγλης κυκλοφορας Ρωσικν περιοδικν "ΒΕΡΤΟΓΚΡΑΝΤ", μ κποια παρατητα σχλια, ν Παραρτματι δ προστθεται κα ν νημερωτικν κεμενον το κ. ᾿Αντωνου Μρκου, Διευθυντο τς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ", τ ποον χει τν ττλον: "Παλαιοημερολογιτικς Οκουμενισμς κα Θεολογικς Διλογος τς Γνησας ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας μετ τν παλαιοημερολογιτικν παρατξεων".

Πρς Κριον εχτης

+ Ο Μεσογαας κα Λαυρεωτικς

Κρυκος 


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΣΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΟΠΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ

(Α.Π. 69/30-6-99)

 
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ες μαν κ τν προσφτων ποιμαντικν πισκψεν μας ες τν Γνησαν ᾿Ορθδοξον ᾿Εκκλησαν τς Ρωσας (Κατακομβν), ο κεσε πιστο μς θεσαν π᾿ ψιν να κεμενον  το γτου τς Φλωρινικς παρατξεως κ. Χρυσοστμου Κιοση. Τ κεμενον ατ χαρακτηρζεται π το δου  ς "ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ" , χει δ ριθμ. Πρωτ. 224/30-9-1994, κα πευθνεται "ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗΝ  ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ". Τ κεμενον τοτο δν νταποκρνεται ες τν ττλον πο φρει, φο ναμφιβλως ποτελε "Διακρυξιν στορικν ναληθειν, κακοδοξιν κα βλασφημιν" , ποβανει δ πικνδυνον ργανον παραπληροφορσεως πρς προσηλυτισμν. Κατπιν τοτου λαχισττης μου ρισθες π τς Ιερς Συνδου, ς πεθυνος ᾿Επσκοπος δι τος ν Ρωσίᾳ Γνησους ᾿Ορθοδξους Χριστιανος, κατ ᾿Αρχιερατικν, ποιμαντικν κα μολογιακν καθκον, πευθναμεν "ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΣΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ", τν π᾿ ριθμ. 69/30-6-99  "ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΜΑΣ ", ποα κολουθε ες τν συνχεια μσως μετ π ατ τ παρατητον προλογικν σημεωμα.

᾿Ηναγκσθημεν ν γρψωμεν τν ν λγ ᾿Εγκκλιον, διτι γτης τς Φλωρινικς παρατξεως κ. Χρυσστομος Κιοσης, δι τς προαναφερθεσης "διακηρξες"  του, παναλαμβνομεν τι, ντ τς Ορθοδοξας κηρσσει τν κακοδοξαν, ντ τς ληθεας προβλλει τ ψεδος, κα ντ τς ᾿Ορθοδξου Ομολογας - ᾿Εκκλησιολογας μολογε "γυμν τ κεφαλ" τν ᾿Εκκλησιολογικν αρεσιν το Οκουμενισμο. Τατα προπαγανδζων πιδικει ν παρασρ ες τν πλνην κα τ σχσμα του τος γνησους τς πστεως μολογητς, δηλαδ τ πιστ μλη τς ν Ρωσίᾳ Γνησας ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας, τοι τς ᾿Εκκλησας τν Κατακομβν. Εσαγωγικς κα ν περιλψει λγομεν, τι ες τ ν λγ κεμενν του σημερινς γτης τς Φλωρινικς - ᾿Ακακιακς παλαιοημερολογιτικς παρατξεως, ναληθς κα παραπλανητικς παραπληροφορε σχυριζμενος, τι:

α) Τ 1924 "δημιουργθη παλαιοημερολογιτικν καθεστς...". Ατ, δν εναι ληθς, διτι τ 1924 δν δημιουργθη "παλαιοημερολογιτικν", λλ Νεοημερολογιτικν Οκουμενιστικν καθεστς. Η ᾿Εκκλησα τν Γ.Ο.Χ. δν πετλεσε τ 1924  "παλαιοημερολογιτικν καθεστς", λλ συνχισε ν εναι δικοπος συνχεια τς Γνησας ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας τς Ελλδος.

β) "Η αθαρετος εσαγωγ το νου μερολογου... διρεσε τν μαν ᾿Εκκλησαν το Χριστο ες δο". Δχεται, δηλαδ, τ διαιρετν τς διαιρτου Μας, Αγας, Καθολικς κα ᾿Αποστολικς ᾿Εκκλησας το Χριστο κα τι π τ 1924 πρχουν δο ᾿Εκκλησαι, περ μεγστη ᾿Εκκλησιολογικ αρεσις, τν ποαν δχεται Οκουμενισμς.

γ) Η παρταξς του ποτελεν συνχειαν τς Μας, Αγας, Καθολικς κα ᾿Αποστολικς ᾿Ορθοδξου το Χριστο ᾿Εκκλησας..." Τ ναντον συμβανει, δηλαδ τ Φλωρινικν σχσμα, το ποου σμερα γεται διος κ. Χρυσστομος Κιοσης, εναι μα σχισματικ παλαιοημερολογιτικ παρταξις κα δν χει καμμαν σχσιν μ τν Μαν, Αγαν, Καθολικν κα ᾿Αποστολικν το Χριστο ᾿Εκκλησαν.

δ) "...ο μν προερχμενοι κ το ᾿Επισκπου Ματθαου πεσπσθησαν δημιουργσαντες σχσμα ξ  ατας λγου φανατισμο..."  Τ σχσμα ες τν ᾿Εκκλησαν τν Γ.Ο.Χ. δν τ δημιοργησε ᾿Επσκοπος Βρεσθνης Ματθαος, λλ πρην Φλωρνης, διτι κρυττε, τι ᾿Εκκλησα τν Γ.Ο.Χ. δν εναι ληθς ᾿Εκκλησα, λλ μα φρουρ, ν ᾿Εκκλησα, κατ τν διον, εναι Νεοημερολογιτισμς. Ο οδιμος ᾿Αρχιεπσκοπος Ματθαος κα ο ᾿Επσκοποι, πως κα Κλρος κα λας δν πεσπσθησαν ποτ, λλ παρμειναν ες τν ᾿Εκκλησαν κα τ 1924 κα τ 1937.

ε) Ες τ σχσμα ατ "παρεσρθησαν π δεινν τιν Ιερωμνον γκθετον[1] τς ᾿Εκκλησας τν νεοημερολογιτν, Εγνιον Τμπρον νομαζμενον..."  Τοτο εναι δεινν ψεδος! Τ 1937 δν το κν γνωστς π. Εγ. Τμπρος.

στ) Ο  Βρεσθνης Ματθαος "πεσχσθη π τν χειροτονησντων ατν ᾿Επισκπων κα κατπιν χειροτνησεν ᾿Επσκοπον μνος του κατ παρβασιν το Α' ᾿Αποστολικο Καννος".  ᾿᾿Επαναλαμβνομεν, τι δν πεσχσθη τ 1937 Βρεσθνης Ματθαος, ποος συνχισε ν παραμν Κανονικς ᾿Επσκοπος τς ᾿Εκκλησας τν Γ.Ο.Χ. ᾿Εξλθεν πρην Φλωρνης κα σοι μετ᾿ ατο δχοντο τν σχισματοαρεσιν το Νεοημερολογιτισμο - Οκουμενισμο, ς "μητρα τους ᾿Εκκλησα", ν ς Ονα παρμειναν πλς "παλαιοημερολογται", δι ν πολεμον τν ᾿Εκκλησα. Ο οδιμος Βρεσθνης Ματθαος προβη τ 1948 ες χειροτοναν ᾿Επισκπου μνος του, διτι ποδεδειγμνως δν πρχεν λλος ᾿Ορθδοξος ᾿Αρχιερες. Δν παρεβασεν, λλ᾿ ξ  δηρτου ᾿Εκκλησιαστικς νγκης περβη τν Καννα δι ν μν φσ τν ᾿Εκκλησα χωρς ᾿Ορθοδξους ᾿Επισκπους.

ζ) Τ 1971 ο Ματθαιϊκο: "Τν κυρτητα τς χειροτονας των  νεζτησαν ν διορθσουν π τν Ρωσικν... ᾿Εδχθησαν ναχειροτοναν χειροθεσαν ... πλν ... πεκρυξαν στρως τν κκλησιαστικν πρξιν τς Ρωσικς Συνδου κα πανλθον οτω ες τν πρτην κυρτητα τν χειροτονιν".  Κα δ δν λγει τν λθειαν, διτι οτε "ναχειροτοναν", οτε "χειροθεσαν", ς π σχισματικν γνετο τ 1971. Ο διος προκτοχος το κ. Χρυσοστμου Κιοση, ποθανν Αξντιος, τ 1971 δικοψε τν κοινωνα μετ τς Ρωσικς Συνδου τς Διασπορς, διτι Σνοδος κενη, πως διος ες πσημον ᾿Εγκκλιν του γρφει, νεγνρισε τς χειροτονας το Βρεσθνης Ματθαου ς γκρους. Ο κ το σνεγγυς παρακολουθν τ πργματα Αξντιος δν μλησε οτε περ "ναχειροτονας", λλ' οτε Γνησα ᾿Ορθδοξος ᾿Εκκλησα δχθη ποτ τοιατην χειροθεσαν.

η) Ο Αξντιος "δημιοργησεν δικν του ᾿Εκκλησαν..." Ο Αξντιος δν δημιοργησε "᾿Εκκλησαν", ατ εναι καθαρ προτεσταντισμς, λλ ναν παρταξιν, τοι νον σχσμα κ προηγουμνου σχσματος.

θ) Ο Κυπριανς "δρυσε...ναν δικν του ᾿Εκκλησαν νομσας ατν..." Παρταξιν δημιοργησε κα οτος, σχσμα κ δεινοτρου σχσματος .

ι) Η παρταξις (Φλωρινικ- ᾿Ακακιακ) το κ. Χρυσοστμου Κιοση, τηρεν ρθδοξον Ομολογαν το πεφωτισμνου...πρην Φλωρνης Χρυσοστμου, στις λμπρυνε τν Ιερν μας ᾿Αγνα, προσδσας σν τος λλοις πστασιν κκλησιαστικν δι το χαρσματος τς Ιερωσνης..." .  Τ περ "μολογας" το "πεφωτισμνου" πρ. Φλωρνης σχουν μνον δι τν χρονικν περοδον π το Μαου μχρι το Φθινοπρου το 1935. Ο "πεφωτισμνος" πρην Φλωρνης, κατπιν κρυξε μετ᾿ πιμονς κα μχρι το θαντου του (1955) τν περ "δυνμει κα οχ νεργείᾳ" σχισματικς νεοημερολογιτικς Ιεραρχας θεωραν του. Οσον φορ τ περ "ποστσεως κκλησιαστικς", τν ποαν πρην Φλωρνης δωσε, πλς λμε, τι κ. Χρυσστομος Κιοσης, (πως προκπτει κα κ τν ες τν συνχεια παραδκτων φρονημτων του), χει σγχυσιν κκλησιολογικν. Κανες, κτς π τος Προτεστντες, δν μπορε ν σχυρισθ, τι μπορε ν δσ "πστασιν ᾿Εκκλησιαστικν", σ μι ᾿Οργνωσι, ποιαδποτε κα ν εναι ατ. Ο πρην Φλωρνης τ 1935 πστρεψεν ες τν ᾿Εκκλησαν το Χριστο ρνηθες τ σχσμα το Νεοημερολογιτισμο. Α πψεις το κ. Χρυσοστμου Κιοση, π θεολογικς πλευρς ξεταζμεναι, προκαλον φρκην.

ια) "Θεωρομεθα κορμς τς μαρτυρικς ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας τν Γ.Ο.Χ. ν Ελλδι π τν ᾿Αρχν τς Πολιτεας". ᾿Εκφρζει πλυτα τν οσαν τς αρσεως το Οκουμενισμο. ᾿Εν ναφορ του ες τν Πολιτεαν προδδει  τς τελευταας ξελξεις ες τ θμα "ναγνρισις κα παγωγ ες τν Νεοημερολογιτισμν λων τν παλαιοημερολογιτν".

ιβ) "Απσας τς λεγομνας ρθοδξους ᾿Εκκλησας πο συμμετχουν ες τ Παγκσμιον Συμβολιον τν ᾿Εκκλησιν...θεωρομεν ς προδιδοσας τν ᾿Ορθοδοξαν κα συνεπς στερουμνας τς Χριτος το Αγου Πνεματος" κλπ. ᾿Ορθν, λλ τοτη Ομολογα σημανει, τι κα διος, κα παρταξς του στερεται τς θεας Χριτος, διτι διος ς "᾿Αρχιερες" δν προρχεται κ τν Κανονικν κα ᾿Ορθοδξων χειροτονιν το Μαου 1935, π τς Συνδου το Δημητριδος Γερμανο, πρην Φλωρνης Χρυσοστμου κα Ζακνθου Χρυσοστμου, λλ ντικανονικς ξ νς ᾿Επισκπου τς Ρωσικς Συνδου τς Διασπορς (1960), ποα κοιννει κα κοινωνε  μετ τν ᾿Εκκλησιν, α ποαι συμμετχουν ες τ "Παγκσμιον Συμβολιον τν ᾿Εκκλησιν", ετε "παλαιοημερολογιτικν" ετε "νεοημερολογιτικν". Ισως ατ τ γρφει π πλτητα  κ. Χρυσστομος, λλ ττοιου εδους φρονματα δν τ χουν οτε ο πλοϊκο.

-----------------

Τ διον πνεμα, τς ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ τς ᾿Αληθεας, τς ΑΡΝΗΣΕΩΣ τς ᾿Αληθος Ομολογας, κα γενικτερον το ΔΙΩΓΜΟΥ κατ τς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, τ ποον παρατηρεται ες τν "ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ" ατν το "᾿Αρχιεπισκπου" τς Φλωρινικς παρατξεως, συνεχζεται κα μετ τατα κα μχρι σμερον π λλου ᾿Επισκπου τς δας παρατξεως, τν κ. Καλλνικον Σαραντπουλον, πως συνβη μ τ ρθρον του  π τν ττλον: "᾿Αδελφο ψευδδελφοι" δημοσιευθν ες τ περιοδικν των "᾿Εκκλησα Γ.Ο.Χ. Ελλδος", ριθμ. 17)1997".[2] Παραθτομεν πρς νημρωσιν τν ναγνωστν μας, τ κα π᾿ ατο γρψαμεν πρς τν Ιερν Σνοδον ες τ π᾿ ριθμ. 85/13-10-99 πσημον γγραφν μας, δι ν γν ντιληπτν πσον μεγλος εναι κνδυνος πο μς περιβλλει κα πσον πρπει ν προσξωμεν, να μ πλανηθμεν π τος συγχρνους προπαγανδιστς το σκτους.

"....Παραλλλως πρς τν συγκεκριμνην π τ τος 1994 "ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ" το κ. Χρυσοστμου Κιοση, δον ν λβωμεν σοβαρς π᾿ ψιν κα τ ρθρον το "᾿Επισκπου" τς δας Παρατξεως κ. Καλλινκου Σαραντοπολου π τν ττλον: "᾿Αδελφο ψευδδελφοι" (᾿Εκκλησα Γ.Ο.Χ. Ελλδος, ριθμ. 17)1997), ες τ ποον πντησε συστηματικς π τν στηλν το Κ.Γ.Ο. θεολγος κ. ᾿Ελευθριος Γκουτζδης (Ορτε κα ντυπον: "ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ...", ᾿Αθναι ᾿Ιονιος 1999). ᾿Εν πντησις το κ. ᾿Ελευθερου Γκουτζδη ες δετερον ρθρον το κ. Καλλινκου, περρφθη (!) π το Διευθυντο το Κ.Γ.Ο. κα δν δημοσιεθη. Τ θμα τελε ν κκρεμτητι.

Ωσατως λαν σοβαρς πρπει ν ληφθ π᾿ ψιν τι κατ τν ν τει 1992 τελευτααν συνεδρασιν τν Συνοδικν ᾿Επιτροπν π το θεολογικο διαλγου μετ τς Φλωρινικς παρατξεως, καθ᾿ ν τθη τ θμα: "Η φσις κα οσα το σχσματος το 1937" ᾿Επιτροπ των ρνθη ν ξετσωμεν τ θμα, διτι, πως επον:

" εσηγητς (δηλ. κ. Γκουτζδης) τ φρτωσε λα στν Φλωρνης"  καν χρειζεται λλος διλογος, διτι φο χουμε τν δια Ομολογα μπορομε βσει ατς ν νωθομε. Αλλωστε μες (δηλ. ο Φλωριναοι) ναγνωρζουμε τος ᾿Αρχιερες σας, ν ναγνωρσετε κα σες τος δικος μας κα τελεισαμε".

Νομζω, τι εναι τελεως περιττν ν επω, τι πρπει ν στρψωμεν λοι τν προσοχν μας ες τν συγκεκριμνον δλον, διτι κθε ναγνρισις τν "Επισκπων τους κ μρους τς Ιερς Συνδου τς ᾿Εκκλησας εναι νεπτρεπτος, κα χει σοβαρς συνεπεας, δεδομνου τι στερονται οτοι Κανονικς κα Γνησας Διαδοχς. Τοτο, λλωστε, ποτελε θμα το θεολογικο διαλγου. ᾿Επσης τν κ μρους των δθεν "ναγνρισιν" τν ᾿Επισκπων τς ᾿Εκκλησας, δηλαδ λων μν, τν ννοον, πως κριβς "νεγνρισαν" τν ττε Κορινθας Κλλιστον, ς ᾿Επσκοπον π τ 1971. Δηλαδ οτως λλως, δλος κρπτει τν ποκλειστικν σκοπιμτητα ν μς ρψουν ες τν βλασφημαν κατ το Αγου Πνεματος προσβλλοντες τν ᾿Αποστολικν μας Διαδοχν. Δηλαδ τ σχδιον το 1971, τ ποον το σχδιον το πρην Φλωρνης, συνεχζεται μ τς πλον δολους κα καταχθονους μεθδους. Δηλαδ τ ζητομενον δν εναι νωσις, λλπ τ διατερα εασθητον θμα τς νσεως, τ ποον συγκινε κθε ψυχν, εναι ν μς ρψουν ες τν βλασφημαν κατ τς ᾿Αποστολικς μας Διαδοχς κα ποβ κα ᾿Ορθδοξος ᾿Εκκλησιολογα κενς λγος.

᾿Επσης διατρως πρπει ν μς πασχολσ γεγονς τι κατ τ τελευταα τη ρπουν παρ τινων μετρων κα ο ψθυροι: - "Μπορομε ν νωθομε μ τος Φλωριναους μ μνην τν κοινν Ομολογαν"; - "Μπως τ 1937 βισθηκε Αγιος Πατρας κα πεκρυξε τν Φλωρνης;". "Μπως ν κανε πομον δν θ γνετο τ σχσμα;" πως μποροσε ν ποφευχθ τ σχσμα το 1937;".

Τλος δον διαιτρως ν ληφθον π᾿ ψιν φ᾿ λων Ημν κα α σχετικα μ τν θεολογικν διλογον πιστολα,  τσον το κ. Χρυσοστμου, σον κα το κ. Καλλινκου κα τι π τς προϋποθσεις κα τν σκοπιμτητα πο μς ναγνωρζουν οτοι, μ τν δαν κριβς προϋπθεσιν κα σκοπιμτητα μς ναγνωρζει κα κ. Χριστδουλος ποιαδποτε στιγμν".

 (᾿Επιστολ ᾿Επισκπου Κηρκου πρς τν Μακαριτατον κα τος Σεβ/τους ᾿Αρχιερες ᾿Αριθμ. Πρωτ. 85/13-10-99)

----------------

Τατα πευθναμεν π τους πρς τν Ιερν Σνοδον, προκειμνου ν γν σαφς, τι παλαιοημερολογιτικς οκουμενισμς,  κατ᾿ ατν τν δεκαεταν ερσκεται ες διαιτραν ξαρσιν, εναι δ χειρτερος π τν νεοημερολογιτικν κα δι τν λγον τι ο Γ.Ο.Χ. κινδυνεουν, μεσα κα σοβαρ, περισστερον π ατν τν παλαιοημερολογιτικν, παρ π τν νεοημερολογιτικν οκουμενισμν, ν κα ατς συνεχς ερσκει δολιωτρας μεθοδεας κα πλαν κα ξαπατ. Δυστυχς μως κτς π ατος πο προκπτουν ς γκθετοι κα πολλο λλοι δν θλησαν ν συνειδητοποισουν τν συντελουμνην προδοσαν μσω ατο το παλαιοημερολογιτικο οκουμενισμο. Ατ τ πνεμα κφρζεται κυρως  μ κποια ψευδνυμα πο κυκλοφορον κα π ξνους μετρους, μσα π τ ποα προπαγανδζεται, μ διατερα δολους τρπους, ρνησις τς Ομολογας μσ τς βλασφημας πρς τν ᾿Αποστολικν Διαδοχν, θτοντες μλιστα τ ψευδοδιλμματα: "ες τ διαφρει σμερα προλευσις τν δικν μας χειροτονιν π τν χειροτονιν τν Φλωρινικν;", "χομεν κοινν Ομολογαν", μ τος διαστροφικος ψιθρους δι τν ποων προπαγανδζουν τ ψεδος, τι "βισθηκε γιος Πατρας τ 1937...δνατο ν ποφγ τ σχσμα, ν κανε πομον" , δι, ς ζητε, μ. Μξιμος, ν κνουμε κα σμερον πομον ναντι τν πντε. Προτενεται δ περιργως κα προωθεται Θεολογικς Διλογος μετ τν Φλωρινικν, ν ρχσ π τ σημεον πο διεκπη, λλ μλις φθνει ν πραγματοποιηθ, τεχνηντως κτρπεται κ τς Κανονικς κα ρθοδξου βσες του, π τς ποας τθη π᾿ ρχς κα προχρησεν κανοποιητικ, κα προωθεται παρωδα Διαλγου. Ες τν προσπθειαν ν πανλθ ες τν Κανονικν κα ρθδοξον βσιν του Θεολογικς Διλογος, κα ν φρονηματισθ κ. Καλλνικος, διτι ατς πσημα πεχερησε τν κτροπν, δν ποστλλονται γκεκριμνα γγραφα, κα μ τ πρσχημα, τι δθεν πρχει πρβλημα "συκοφαντας" το κ. Γκουτζδη κατ το κ. Κτσουρα ματαινεται Διλογος.

᾿Εν κατακλεδι ατο το Προλογικο κα Εσαγωγικο σημειματος πληροφορομε κα τοτο, τ κμη πι ποκαλυπτικν το λου θματος τς σημερινς κρσεως πο διερχμεθα: Τ κεμενον τς ᾿Εγκυκλου, ποα κολουθε  δθη πρ τους περπου δι ν δημοσιευθ ες τ Δημοσιογραφικν Οργανον τς Ιερς Συνδου, τν "ΚΗΡΥΚΑ", πλν μως κ. Κτσουρας μπδισε τν δημοσευσιν του, πως μπδισε κα παρμοιον ρθρον το κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζδη, κα τοτο κατ τν δικν μου κτμησιν, προκειμνου ν καλψ κα ν μν κθσ τος Φλωριναους "᾿Επισκπους" κ. Χρυσστομον Κιοσην κα κ. Καλλνικον Σαραντπουλον.  ᾿Εφερε δ τν δικαιολογαν δι τν ρνησιν τς δημοσιεσεως, τι δθεν δν πτρεψεν Μακαριτατος,  κα τι πρπει ν ποφανθον ο θεολγοι, ν μπορ ν δημοσιευθ. Δηλαδ χομεν καθεστς λογοκρισας π το κ. Κτσουρα, τ ποον το πιβλλει παλαιοημερολογιτικς Οκουμενισμς= προδοσα; Κατ᾿ λλην ποψιν, δν πρεπε ν δημοσιευθ δι ν μ κτραχυνθ κατστασις μ τος Φλωριναους σ περοδο πο πεχειρθη Θεολογικς Διλογος, ποος, μως, δη ματαιθη, διτι τινς δν θλουν ν συμμετχ ες ατν κ. ᾿Ελευθριος Γκουτζδης, διτι "δν βζει νερ στ κρασ του", πως χαρακτηριστικ μο επεν, ες νποπτον χρνον, Σμβουλος το κ. Καλλινκου, γνωστς θεολγος κα νομικς κ. ᾿Αθαν. Σακαρλλος. ᾿Εματαιθη πρς τ παρν Θεολογικς Διλογος, διτι δν θλουν ληθ Θεολογικν Διλογον, λλ "συνδιαλλαγν". Ατς εναι κα λγος δι τν ποον συστηματικ συκοφαντεται πανταχθεν θεολγος κ. ᾿Ελευθριος Γκουτζδης (κα π Φλωριναους, κα π τος πντε κα π τινας μετρους - ρα Κ.Γ.Ο. μηνς ᾿Ιουλου 2000) δηλαδ βγ ξω" π τν Θεολογικν Διλογον κα ν περιθωροποιηθ γενικτερα, στε ν προχωρσουν κποτε τ σχδια το παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο, ποος θ ενοοσε τ νον παλαιοημερολογιτικν σχμα (μα "σομα" λων τν παλαιοημερολογιτν), τν ναγνρισν του κα τν ξρτησιν-παγωγν ες τν Νεοημερολογιτισμν. Δηλαδ ρνησιν κα τς Ομολογας - ᾿Εκκλησιολογας κα ρνησιν κα βλασφημαν τς ᾿Αποστολικς Διαδοχς. Δν θλουν, λοιπν, ν συμμετχ κ. Γκουτζδης, διτι δν πραγματεεται τ τς πστεως, λλ κα τν Θεολογικν Διλογον, τν ποον διος προθησε πευθνως κα μ συνπειαν.

᾿Ακολουθε τ κεμενον τς ᾿Εγκυκλου.

                                         

Μετ᾿ εχν

᾿Ελχιστος ν ᾿Επισκποις

+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΗΡΥΚΟΣΗ ΥΠ᾽ ΑΡΙΘΜ. 69/30-6-1999

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ [3].

 

 

ΠΡΟΣ

τος ν Ρωσίᾳ πιστος Γνησους ᾿Ορθοδξους Χριστιανος (τς   'Εκκλησας τν Κατακομβν)  χαρειν ν Κυρίῳ ᾿Ιησο τ Σωτρι μν.

 

"Παιδα σχτη ρα στ, κα καθς κοσατε τι ντχριστος ρχεται, κα νν ντχριστοι πολλο γεγνασιν· θεν γινσκομεν, τι σχτη ρα στν" (Α' Καθολ. πιστ. ᾿Ιωννου β,18).

"Παιδι μου, λγει θεος Εαγγελιστς, γαπημνος μαθητς το Κυρου, κα ᾿Απστολος ᾿Ιωννης, παιδι μου, εναι κρσιμος σημεριν ποχ κα καθς χετε κοσει π τος διδασκλους, τος γους ᾿Αποστλους, ρχεται ντχριστος· κα τρα  χουν λθει πολλο ντχριστοι (=πρδρομοι κα ργανα το ντιχρστου), δηλαδ πλανεμνοι κα αρετικο. ᾿Απ ατ τ γεγονς μανθνομεν τι ποχ μας εναι πολ δσκολη κα κρσιμη".

Ατ λγει πρς τος χριστιανος τς ποχς κενης θεος Εαγγελιστς ᾿Ιωννης. Ατ κριβς, μως, σχουν κα σμερον δι λους μς. Συνεχζων δ πισημανει, τι λοι κενοι ο "ντχριστοι", δηλαδ ο πλνοι, ο σχισματικο κα ο αρετικο "ξ᾿ μν ξλθον, λλ᾿ οκ σαν ξ᾿ μν" (ατ. 19).  Δηλαδ λοι ατο πο νεργον, ξω π τν ᾿Εκκλησα, τ ντιεκκλησιαστικν κα ντχριστον ργον, προηγουμνως φαινομενικ σαν μσα ες τν ᾿Εκκλησαν! ᾿Εξλθον μως κ τς ᾿Εκκλησας κα γιναν ργανα το πονηρο, διτι κα ταν σαν μσα ες τν ᾿Εκκλησαν, δν σαν πραγματικ γνσια κα ληθ μλη το Σματος το Χριστο. Ατς κριβς το κα λγος δι τν ποον πεσχσθησαν κα ξλθον τς ᾿Εκκλησας. Ατο τρα φανερ νεργον τ θλημα το ντιχρστου, δι τοτο χαρακτηρζονται κα ς πρδρομοι ατο.

Διατ γρφομεν ατν τν "᾿Εγκκλιον ᾿Επιστολν".

Πατρες κα δελφο, σοι λβομεν τν ψστην τιμν ν εμεθα γνσια κα ζντα τκνα τς ᾿Εκκλησας το Χριστο, πρπει ν φυλξωμεν ατν τν σνδεσμον κα τν κοινωναν μετ το Χριστο δι κα ν τ Αγίᾳ Του ᾿Εκκλησίᾳ, δι τς ζσης πστεως κα τς φωτιστικς χριτος το Παναγου Πνεματος. Οτω θ δυνηθμεν ν διακρνωμεν τ ψεδος π τν λθειαν, κα τ σκτος π τ φς, κα θ φεγωμεν τν πλνην, τ σχσμα κα τν αρεσιν, διτι λα ατ εναι ργα τν "πολλν προδρμων το ντιχρστου".

Γρφω Υμν, γαπητο ν Χριστ δελφο κα γνσια τκνα τς Μητρς μν ᾿Εκκλησας, ἐἐν πολλ σπουδ  κα συνοχ καρδας, διτι νησυχ μ τις ξ Υμν πλανηθ, καθ᾿ σον κα ες τς μρας μας "γρθησαν πολλο ντχριστοι", πολλο "ψευδεπσκοποι", πολλα "ψευδοεκκλησαι", πολλα "ψευδοσνοδοι" κα περεπερσσευσαν α "ψευδοομολογαι".

Σς γρφω, δι ν κατανοσετε κα ν διακρνετε, τι σοι παγγλλονται τν "παλαιοημερολογτην", παραμνουν μως μακρν τς ᾿Ορθοδοξας κα ξω τς ᾿Εκκλησας κα κτρφουν σχσματα, δν εναι γνσιοι ποιμνες τς ᾿Εκκλησας το Χριστο, λλ ψευδοποιμνες, μοναδικ δ φροντδα των εναι ν παρασρουν ες τ σχσμα των κα ν πλανσουν τ γνσια τκνα τς ᾿Εκκλησας. Βεβαως κα σμερον, πολλο εξ ατν, "ξ μν ξλθον", λλ κατ τν θεον Εαγγελιστν κα τε σαν "μεθ᾿ μν" δν εχον καμμαν βαθυτραν σχσιν μ τν Γνησαν ᾿Ορθδοξον το Χριστο ᾿Εκκλησαν.

᾿Αγαπητο Πατρες κα δελφο, σς γρφω τατα, διτι περιλθεν ες χερς μου  να τρομακτικν κεμενον το "᾿Αρχιεπισκπου" τς Φλωρινικς - 'Ακακιακς παρατξεως, κ. Χρυσοστμου Κιοση, τ ποον οτος πευθνει πρς τ πιστ τκνα τς ᾿Εκκλησας τν Κατακομβν. Μ ατ πεγνωσμνα πιχερε ν σς πλανσ κα ν σς ποσπσ π τν Γνησαν ᾿Ορθδοξον ᾿Εκκλησαν το Χριστο κα ν σς δηγσ ες τ σχσμα το ποου διος σμερον γεται. Τοτο τ κεμενν του, χει τν πιγραφν "ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ", χει ριθμ Πρωτοκλλου 224 κα χρονολογεται π 30-9-1994, πευθνεται δ "ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ". Παραθτομεν νταθα τ κεμενον τς "ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ" κα ν συνεχέίᾳ θ σχολισωμεν ατν ν κα κατ πσον ατη εναι ᾿Ορθδοξος.

 

"ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΤΙΚΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΡΩΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

παλαιοημερολογιτικν ζτημα ες τν ᾿Εκκλησαν τς Ελλδος χει τν ρχν του π τ τος 1924, τε ντικανονικς κα κατ τρπον δικτατορικν π ᾿Αρχιεπισκπου Χρυσοστμου Παπαδοπολου πεβλθη τ νον Γρηγοριανν Ημερολγιον.

Ες τ πραξικπημα τοτο ντεστθησαν ρκετς λας μ λγους μως Κληρικος πο δν κολοθησαν ες τν καινοτομαν τν ᾿Εκκλησαν διατηρσαντες τ πατροπαρδοτον κα καθηγιασμνον παλαιν ορτολγιον, κα δημιουργθη  μν παλαιοημερολογιτικν καθεστς, λλ χι να κκλησα.

Η αθαρετος εσαγωγ το νου μερολογου δημιοργησε σχσμα ες τν κκλησαν μ τν φαρμογν το ταυτοχρνου στυνεορτασμο μετ τς αρετικς δυτικς ᾿Εκκλησας κα διρεσε οτω τν μαν ᾿Εκκλησαν το Χριστο ες δο, ες τρπον στε λλαι ν ορτζουν κα λλαι χι, λλαι ν πασχζουν κα λλαι ν νηστεουν, ντθετα μ τ πνεμα τς πρτης οκουμενικς Συνδου, ποα θεσε βσιν τν ντητα τς πστεως δι το ρμονικο συνεορτασμο ταυτοχρνως τς ν τν οκουμνην κκλησας.

Οτως μες ο τηροντες τ πτριον ορτολγιον κα λην τν παρδοσιν τς κκλησας ποτελομεν τν συνχειαν τς μις Αγας Καθολικς κα ᾿Αποστολικς ρθοδξου το Χριστο ᾿Εκκλησας, τ δ νον μερολγιον ντθετον μ τς πανορθοδξους ποφσεις τν τν 1583, 1587, 1593 θεωρομεν σχσμα μ λας τς προεκτσεις κα πακολοθους συνεπεας κα δν δεχμεθα ες κοινωναν τος νεοημερολογτας, οτε τος κοινωνοντας μετ τν νεοημερολογιτν.

Ατ πρξεν π᾿ ρχς γραμμ το ερο μν γνος κα συνεχζει ντοντερον τρα πταν προσγγισις τν νεοημερολογιτν μετ τν μονοφυσιτν κα τν παπικν ερσκεται ες τ πρθυρα τς νσες των.

Δοκιμζομεν μως τν πικραν το χωρισμο τς μαρτυρικς μν ᾿Εκκλησας, διτι ο μν προερχμενοι κ το ᾿Επισκπου Ματθαου πεσπσθησαν δημιουργσαντες σχσμα ξ  ατας λγου φανατισμο. Δι τ ληθς μως παρεσρθησαν π δεινν τιν ερωμνον γκθετον τς ᾿Εκκλησας τν νεοημερολογιτν, Εγνιον Τμπρον νομαζμενον, ποος εσεχρησε ες ατος κα πεκρθη τν θερμν ζηλωτν ες κριβολογαν πστεως, μ ποτλεσμα τν ποπλνησιν το γροντος ᾿Επισκπου Ματθαου παρασρας τοτον ες δο φοβερ λισθματα.

Τ πρτον, πσχισιν π τν χειροτονησντων ατν Μητροπολιτν  πρην Φλωρνης Χρυσοστμου, κλπ. στις δικσθη κα ξωρσθη δς δι τν ρθδοξον πστιν κα πθανεν ν ρθοδξ μολογίᾳ.

Δετερον ες χειροτοναν πισκπων π μνου κενου περ τ τλος τς ζως του κατ παρβασιν το α' ᾿Αποστολικο καννος.

Τν κυρτητα τς χειροτονας των ο Ματθαιϊκο  μετ τη τιν ζτησαν ν διορθσουν π τν Ρωσικν ν διασπορ ᾿Εκκλησα ες ᾿Αμερικν. ᾿Εδχθησαν ναχειροτοναν χειροθεσαν, πλν μως ξ  σωτερικς των διαμχης πεκρυξαν στρως τν κκλησιαστικν πρξιν τς Ρωσικς Συνδου κα πανλθον οτω ες τν πρτην κυρτητα τν χειροτονιν. Ματαως θεν κα σφαλερς πιστεουν τι χουν κανονικν ᾿Αποστολικν διαδοχν, φ᾿ σον χουν τν κδκησιν το Α᾿ ᾿Αποστολικο Καννος, ρα εναι ντικανονικο.

Αλλη πσχισις εναι το πρην ᾿Αρχιεπισκπου Αξεντου, στις καθηρθη φ᾿ λης τς Συνδου μοφνως, διτι πκρυψε μαν ν κρυπτ θεσμον χειροτοναν ες πσκοπον κληρικο κ το νου μερολογου, καταδικασθντος π τς πολιτεας ες φυλακν δι᾿ νμους πρξεις κα καθαιρεθντος π τς ᾿Εκκλησας του. Δν πκρυψε δ μνον τν χειροτοναν, λλ κα κατεφρνησε τς Ι. Συνδου, ποα τν κλεσε ες πολογαν τρς κατ τν τξιν κα ντ τς μετανοας πανεσττησε κα δημιοργησε δικν του ᾿Εκκλησαν προβς ες ντικανονικς κα κρους χειροτονας πισκπων.

Τρτη δ πσχισις εναι το Κυπριανο, στις προερχμενος κ το νου μερολογου πεκρθη τι μολογε ρθοδοξαν συμφνως πρς τν παρδοσιν κα τ πνεμα το ερο μν γνος τν Γ.Ο.Χ., ν μετ τν χειροτοναν του ρνθη πντα τατα κα μολγησε πλρη πενργειαν τς χριτος το Παναγου Πνεματος ες τ σχσμα το νου μερολογου. Ιδρυσε δ ναν δικν του ᾿Εκκλησαν νομσας ατν "᾿Εκκλησαν νισταμνων", χωρς νημα κα πιστεω, μλλον μως κκλησαν τν πονηρευομνων !

Οτος καθηρθη γκρως τ πρτον π τς ᾿Εκκλησας το νου μερολογου κ τς ποας κα προρχετο, ν συνεχείᾳ δ  κα π τς μετρας ᾿Εκκλησας τν χειροτονησντων ατν ᾿Αρχιερων. Πντα δ σα τελε, χειροτονας δηλαδ κα μυστρια εναι κυρα κα νπαρκτα. Ημες τηροντες τν ρθδοξον μολογαν το πεφωτισμνου Ποιμενρχου μν ειμνστου πρ. Φλωρνης Χρυσοστμου, στις λμπρυνε κα στερωσε τν ερν μας γνα προσδσας σν τος λλοις πστασιν κκλησιαστικν δι το χαρσματος τς ερωσνης, χομεν τν διαδοχν κα ποτελομεν τν γνησαν κανονικν ξ  κενου συνχειαν τς ρθοδξου λληνικς ᾿Εκκλησας.

Θεωρομεθα δ κορμς τς μαρτυρικς ρθοδξου κκλησας τν Γ.Ο.Χ. ν Ελλδι π τν ᾿Αρχν τς Πολιτεας.

Δι  λα τ νωτρω α θσεις τς μετρας ᾿Εκκλησας εναι α ξς:

1. ᾿Απεκηρξαμεν τ νον μερολγιον ς νωτρω λχθη.

2.  Απσας τς λεγομνας ρθοδξους ᾿Εκκλησας πο συμμετχουν ες τ Παγκσμιον Συμβολιον τν ᾿Εκκλησιν κα σους συνεργζονται ες τν οκουμενιστικν κνησιν (οκουμενισμν) θεωρομεν ς προδιδοσας τν ρθοδοξαν κα συνεπς στερουμνας τς χριτος το Αγου Πνεματος. Καταδικζομεν δ τς νεργεας τατας κα ποκηρσσομεν τος κοινωνοντας ν προσευχ μετ τν αρετικν κα οκουμενιστν.

3. Ωσατως καταδικζομεν κα τν Σεργιανισμν κα πσαν ᾿Εκκλησαν, ποα γνεται ργανον τν θεϊστικν κομμουνιστικν κα μασωνικν καθεσττων κα δν ναγνωρζομεν  ες τατας χριν συμφνως πντοτε πρς τος Ιερος Καννας κα τς διατξεις τς ᾿Εκκλησας μας.

4. Μετ τς ν διασπορ Ρωσικς ᾿Εκκλησας το ξωτερικο δν χομεν κανονικν σχσιν μετ τν θνατον το Μητροπολτου Φιλαρτου κα γνοομεν τ κατ᾿ ατν.

Τατα κ καθθοντος πρς γνσιν τν νδιαφερομνων περ το φρονματος τς ᾿Εκκλησας μν, πντοτε δ πρς τ γνν δεδες τν γωνιζομνων τν καλν γνα περ εσεβεας κα πστεως κατ τν 31ον ᾿Αποστολικν καννα.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β'"

 

Ως ᾿Επσκοπος τς Γνησας ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας τς Ελλδος κα πεθυνος δι τν Γνησαν ᾿Ορθδοξον ᾿Εκκλησαν ν Ρωσίᾳν Κατακομβν), θλω ν σς πενθυμσω, τι κδδων κα πογρφων τ κεμενον τοτο ς "᾿Αρχιεπσκοπος" δν εναι κανονικς ᾿Αρχιεπσκοπος τς Γνησας ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας τς Ελλδος, λλ   γτης το γνωστο παλαιοημερολογιτικο Φλωρινικο σχσματος, τ ποον δημιοργησε τ 1937 πρην Φλωρνης Χρυσστομος Καβουρδης κα το ποου γθη μχρι το θαντου του τ 1955 . Τ σχσμα τοτο π μαν πενταεταν (1955-1960) μεινεν κφαλον, δηλαδ χωρς ᾿Επσκοπον. Το δου ατο σχσματος τ 1960 γεται "Ταλαντου" ᾿Ακκιος Παπς, κα κατπιν "᾿᾿Αρχιεπσκοπος"  Αξντιος Πστρας. Τοτον καθρεσε κα λαβε τν θσιν του σημερινς "᾿Αρχιεπσκοπος" κ. Χρυσστομος Κιοσης.

 
Δν καινοτμησεν ᾿Εκκλησα τ 1924.

Ες τν συνχειαν χωρομεν ες τν λεγχον σων ψευδν κα κακοδξων χει περιλβει κ. Χρυσστομος ες ατ πο νμασε "ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ", ποα τ ληθείᾳ, εναι "διακρυξις πλνης, ψεδους κα κακοδοξας". Ες τ πολ τυχς κα κριβστερον τ πολ κακδοξον ατ κεμενν του, κ. Χρυσστομος, περιλαμβνει κατ᾿ ρχν μεταξ λλων τ κτωθι, τ ποα δν πρπει ν μενουν ναπντητα:

παλαιοημερολογιτικν  ζτημα ες τν ᾿Εκκλησαν τς Ελλδος χει τν ρχν του π τ τος 1924, τε ντικανονικς κατ τρπον δικτατορικν π ᾿Αρχιεπισκπου Χρυσοστμου Παπαδοπολου πεβλθη τ νον Γρηγοριανν Ημερολγιον. Ες τ Πραξικπημα τοτο ντεστθησαν ρκετς λας μ λγους μως Κληρικος πο δν κολοθησαν ες τν Καινοτομαν τν ᾿Εκκλησαν[4], διατηρσαντες τ πατροπαρδοτον κα καθηγιασμνον παλαιν ορτολγιον κα δημιουργθη μν παλαιοημερολογιτικν καθεστς, λλ χι να ᾿Εκκλησα".

Τ νωτρω εναι λως τυχες κα κακδοξοι διατυπσεις, διτι:

ν πρχει δι τν ᾿Εκκλησαν το Χριστο "παλαιοημερολογιτικν" ζτημα, λλ μνον Νεοημερολογιτικν Παπικν ζτημα, τ ποον ντιμετωπζει κα τν πασχολε π τ 1582, τε δι πρτην φορν νεφανσθη Παπικ Ημερολογιακ Καινοτομα, π τν αμοσταγ Ππα Γρηγριον τν ΙΓ', ποος μλιστα προσεπθησε μ κθε τρπο ν τν πιβλ ττε κα ες τν ᾿Ορθοδοξαν, Οποα μως τν πρριψεν κα τν ναθεμτισε δι ποφσεων Αγων Πανορθοδξων Συνδων.

- Η Αγα το Χριστο ᾿Ορθδοξος ᾿Εκκλησα, δν καινοτμησε τ 1924, λλ παραμνει καθ᾿ αυτν καινοτμητος. καθαρ κα μλυντος. Παραμνει Μα, Αγα, Καθολικ κα ᾿Αποστολικ ᾿Εκκλησα. ᾿Εκενοι πο καινοτμησαν, καταπατσαντες δισχιλιετ ρθδοξον παρδοσιν, καταλσαντες ερος Καννας κα ποφσεις Αγων Συνδων[5], εναι κενη Ιεραρχα το 1924, ποα, μετ τν Καινοτομαν, ποτ δν μπορε ν θεωρηθ, Ιεραρχα τς ᾿Εκκλησας το Χριστο ν Ελλδι. ᾿Επιμνομεν δι ν γν σαφς, τι τ 1924 δν "καινοτμησεν ᾿Εκκλησα το Χριστο", λλ καινοτμησεν ττε ᾿Αρχιεπσκοπος Χρυσστομος Παπαδπουλος κα Ιεραρχα του κα δι τν λγον ατν πεσχσθησαν κ τς ᾿Εκκλησας κα ξλθον Ατς.

Οσοι δν δχθησαν τν καινοτομαν, λλ τρησαν ν πσι καινοτμητον  τν καθηγιασμνην ορτολογικν παρδοσιν τς ᾿Εκκλησας, ατο μειναν ες τν ᾿Εκκλησαν. Δν δημιοργησαν "παλαιοημερολογιτικν καθεστς", λλ ο καινοτομσαντες προεκλεσαν τ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ - ΠΑΠΙΚΟΝ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΝ καθεστς. Δν εναι πομνως ρθν ατ πο σχυρζεται σημερινς γτης το Φλωρινικο σχσματος, τι Κλρος κα λας  "δν κολοθησαν ες τν καινοτομαν τν ᾿Εκκλησαν"!!!.  Δν καινοτμησεν, παναλαμβνομεν, ᾿Εκκλησα τ 1924, λλ κενη Ιεραρχα, τν ποαν φανεται τι κ. Χρυσστομος Κιοσης τν ταυτζει κα μ τν ᾿Εκκλησαν!. Ο Ιερς Κλρος, τ Μοναχικ Τγματα κα πιστς Λας, ποος, παναλαμβνομεν, δν συνεμγει μ τν καινοτομαν-αρεσιν το Νεοημερολογιτισμο, λλ μεινε μετακνητος ες τν ᾿Εκκλησαν το Χριστο, δν πετλεσαν "παλαιοημερολογιτικν καθεστς", λλ συνχισαν ν ποτελον τ Γνσια Μλη το Σματος τς ᾿Εκκλησας το Χριστο. Ατ εναι ᾿Εκκλησα τν Γ.Ο.Χ.. Δηλαδ εναι δικοπος συνχεια τς πρ  το 1924 κα κριβστερον πρ το 1920 ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας τς Ελλδος[6], Οποα παντοιοτρπως πολεμθη κα νν πλιν σκληρτερον πολεμεται κα π ατν τν ντιποιομενον κα τν ᾿Εκκλησαν τν Γ.Ο.Χ., ν εναι πλς γτης το Φλωρινικο-᾿Ακακιακο σχσματος.

 
Τ στορικν τος 1935.

Ο πιβαλν τν Καινοτομαν  ᾿Αρχιεπσκοπος Χρυσστομος Παπαδπουλος, ς λλος πραγματικς παποκασαρ, βίᾳ κα τρμ, παρσυρεν κα κρτησεν λους τος ᾿Επισκπους ες τν μερολογιακν παπικν καινοτομαν κα τν Οκουμενισμν. Πολλο ββαια προϊντος το χρνου διεμαρτυρθησαν, λλ᾿ οδες τλμα ν ναλβ τν ρλον νς γου Μρκου. Ετσι κατ τ διστημα π τ 1924 ως τ 1935 ᾿Εκκλησα τν Γ.Ο.Χ. στερετο ᾿Επισκπων. Ατη πρξεν μεγαλυτρα δοκιμασα δι τ μαρτυρικν πλρωμα τς ᾿Εκκλησας.

Τατα μχρι τν Μϊον το 1935, τε, εδοκίᾳ Θεο, τρες Μητροπολται, Δημητριδος Γερμανς, πρ. Φλωρνης Χρυσστομος κα Ζακνθου Χρυσστομος,  διεχρισαν τς εθνας των. Δηλαδ: ᾿Απεκρυξαν τν πιβολν τς Καινοτομας κα τν καινοτομσασαν κατ τς ᾿Ορθοδοξας Νεοημερολογιτικν Ιεραρχαν, τν ποαν κρυξαν οσίᾳ κα τποις σχισματικν κα ς κ τοτου κα τ μυστρι της κυρα, κα οτω πστρεψαν ες τν Γνησαν ᾿Ορθδοξον ᾿Εκκλησαν τς Ελλδος, τν οτω ποκληθεσαν (πρς δικρισιν) ᾿Εκκλησαν τν Γνησων ᾿Ορθοδξων Χριστιανν. Ο τρες οτοι ᾿Αρχιερες συνεπες ες τν μολογαν των προβησαν μσως κα ες χειροτονας λλων ᾿Επισκπων, συγκροτσαντες οτω πλιν τν Κανονικν κα ᾿Ορθδοξον  Ιερν Σνοδον τς Γνησας ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας τς Ελλδος.

 
᾿Αρχα δνων δι τν ᾿Εκκλησαν τν Γ.Ο.Χ.

Τ Φλωρινικν Σχσμα το 1937.

Πλν τν τριν Αρχιερων, ο ποοι ξλθον το Νεοημερολογιτισμο  κα πστρεψαν ες τν Γνησαν ᾿Ορθδοξον ᾿Εκκλησαν τς Ελλδος,  κα λλοι ᾿Αρχιερες, ο ποοι εχον ποσχεθε τι θ κολοθουν τος τρες ες τν πιστροφν των, δν τλμησαν ν πραγματοποισουν τν πσχεσν τους, διτι δειλασαν πρ τς κοσμικς παντοδυναμας το σχισματικο "παποκασαρος" Χρυσοστμου Παπαδοπολου ες τν ποον κα πετγησαν. Κα σχηματισθεσα, μως, κατ τν Μαϊον το 1935 πταμελς Ιερ Σνοδος τς Γνησας ᾿Ορθοδξου ᾿Εκκλησας, τν ποαν συνεκρτησαν ο πιστρψαντες τρες ᾿Αρχιερες κα ο π᾿ ατν τσσερις χειροτονηθντες,  τθη π σκληρν διωγμν, το ποου τ ποτελσματα σαν θεαματικ πρ το Νεοημερολ.- Οκουμενισμο, φο κα ξ ατν τν πιστρεψντων ᾿Αρχιερων τινς μσως δειλασαν κα πρδωσαν.

Ο Ζακνθου Χρυσστομος, π.χ. μσως δειλασεν, ζτησε συγγνμην π τν Χρυσστομον Παπαδπουλον, κα μ μικρν ργαν πο το πεβλθη πανλθεν ες τν Νεοημερολογιτισμν-Οκουμενισμν κα λαβε πλιν τν θρνον τς Ζακνθου. Ο Δημητριδος Γερμανς ρνθη τν Ομολογαν του κα τελετησε ς νεοημερολογτης. Ο δ πρην Φλωρνης Χρυσστομος παρμεινεν ες τς τξεις τν Γ.Ο.Χ. , λλ νλαβε τν ρλον το "ΟΥΝΙΤΟΥ"[7] πρ το Νεοημερολογιτισμο, διτι θεσεν ς σκοπν του ν πλξ τν ᾿Εκκλησιολογαν-Ομολογαν τς ᾿Εκκλησας τν Γ.Ο.Χ. κα ν δηγσ τ πλρωμα Ατς π τν Νεοημερολογιτισμν. Ατ προσπθεια συνεχζεται μχρι σμερον.

Συγκεκριμνα πρην Φλωρνης συνχισε ν κολουθ τ παλαιν μερολγιον, μως, νεγνριζε τν σχισματικν νεοημερολ.-οκουμενιστικν Κρατικν ᾿Εκκλησαν τς Ελλδος, ς ληθ κα Κανονικν ᾿Εκκλησαν, τν δ πργματι Γνησαν ᾿Ορθδοξον ᾿Εκκλησαν τν ρνετο, διτι τν θερει ς "παλαιοημερολογιτικν καθεστς", (κατ τν διατπωσιν το κ. Χρυσοστμου Κιοση), ς πλν διαμαρτρησιν κατ τς ντικανονικς πιβολς το Νεοημερολογιτισμο κα τν χαρακτριζε ς μαν πλν "φρουρν".

Η μεγλη κακοδοξα-βλασφημα το πρην Φλωρνης Χρυσοστμου κατ τς ᾿Εκκλησας τν Γ.Ο.Χ. εναι κενη καθ᾿ ν κρυσσεν, τι Νεοημερολογιτικ ᾿Ιεραρχα τ 1924 κατστη "δυνμει κα χι νεργείᾳ" σχισματικ. Πρκειται περ τς λεγομνης "πιστημονικς θεωρας - ρου", τν ποαν κρυξε Χρυσστομος Παπαδπουλος μσως μετ τ 1924.

Μ ατν δχετο κα Χρυσστομος Παπαδπουλος κα Χρυσστομος Καβουρδης (πρην Φλωρνης), τι να μν παρεβισθησαν Καννες, κατεπατθη ορτολογικ