ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΜΙΛΙΑΙ
ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1999
19.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρός ὅλους τούς ῞Ελληνας, πρός ὅλους τούς εὐσεβεῖς καί ὀρθοδόξους χριστιανούς καί πρός πάντα ἁρμόδιον καί ὑπεύθυνον
ΘΕΜΑ: ῾Η ἀξιέπαινος ἐνέργεια τῆς ῾Ελληνικῆς Κυβερνήσεως διά τήν καταχώρισιν τῶν μυστηρίων τῶν Γ.Ο.Χ. (Παλαιοημερολογιτῶν) εἰς τό ἐξωτερικόν καί ἡ ἀπαράδεκτος ἀντίδρασις τοῦ κ. Βαρθολομαίου.
69.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου, Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ἐν ῾Ελλάδι ᾿Εκκλησίας πρός τούς ἐν Ρωσίᾳ πιστούς Γνησίους ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς (τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Κατακομβῶν)
ΘΕΜΑ:  Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος.Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί αἱ Παλαιοημερολογιτικαί Παρατάξεις.

77.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τήν Α. Μακαριότητα τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν
ΘΕΜΑ: Περί ἀποφυγῆς δημοσιεύσεως ὑπό τοῦ κ. Κάτσουρα τοῦ ἄρθρου τοῦκ. Γκουτζίδη
78
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν  Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς, μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
ΘΕΜΑ: Περί "ἀργίας" π. 'Αμφιλοχίου ὑπό Σεβ. Παναρέτου τῆ ὑποδείξει τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου..
80.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  πρός τόν  Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν.
ΘΕΜΑ: Παρασκηνιακές ἐνέργειες τοῦ κ. Κάτσουρα.
81.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν  Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον  ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς.
ΘΕΜΑ: Κανονική θεώρησις τῆς ἀντικανονικῆς ἀργίας τοῦ Σεβ. Παναρέτου εἰς π. Ἀμφιλόχιον.
82.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΓΟΡΓΟΝΙΟΝ
ΘΕΜΑ: ᾿Απάντησις εἰς μίαν ἐπιστολήν του καί ἀναφορά σέ ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά θέματα.

83.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
ΘΕΜΑ: Ὁ  'Αρχιεπίσκοπος "συνωμοτεῖ"μετά τοῦ κ. Κάτσουρα  κατά τοῦ μέλους τῆς Ἐποπτευούσης 'Επιτροπῆς τοῦ ΚΓΟ Μητροπολίτου Μεσογαίας Κηρύκου.
84.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός 1) Τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον (τῆς ᾿Ακακιακῆς Παρατάξως) κ. Χρυσόστομον Κιούσην καί 2) Τόν ᾿Επίσκοπον (τῆς ἰδίας Παρατάξεως) κ. Καλλίνικον Σαραντόπουλον.
ΘΕΜΑ: Σχέδιον ἐπιστολῆς ἡ ὁποία δέν ἐνεκρίθη  ὑπό τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου.
85.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον  ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος  κ.κ. ᾿Ανδρέαν καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (Γ.Ο.Χ.)
ΘΕΜΑ:  'Ενημερωτική πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον ἡ ὁποία δέν ἐλήφθη καθὀόυ ὑπ' ὄψιν.
87.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν ῾Οσ/τον Μοναχόν Μάξιμον Τσακίρογλου εἰς ῾Ιερόν Μονύδριον ῾Αγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς Κερατέαν ᾿Αττικῆς
ΘΕΜΑ: 'Επιστολή ἐλεγκτική κατά τοῦ μον. Μαξίμου Τσακίρογλου διά τάς παρανόμους παρεμβάσεις του εἰς τήν Σύνοδον.
88.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον καί τούς Σεβ)τους ᾿Αρχιερεῖς μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας (Γ.Ο.Χ.)
ΘΕΜΑ: Φαινόμενα καταλύσεως τῆς Κανονικῆς τάξεως καί τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ.
89.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί τούς Σεβ)τους ᾿Αρχιερεῖς.
ΘΕΜΑ: Ἡ ἄρνησις ὑπό τῶν 'Αρχιερέων Κανονικῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν Καταγγελιῶν καί τῶν προκυψάντων θεμάτων.
92.
 ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ
Θέμα: "Θεολογικός Διάλογος" μετά τῆς Φλωρινικῆς παρατάξεως.

94.
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΣΑΝ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (Συνεδρία 15ης Δεκεμβρίου 1999, ἐ.ἡ.)
ΘΕΜΑ: Σύνοψις τῶν προκυψάντων θεμάτων.
96.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, ᾿Αγολίδος κ. Παχώμιον, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, Κίτρους - Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γοργόνιον, Βεροίας - Ναούσης καί Καμπανίας κ. Ταράσιον, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον, Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, καί Φιλίππων κ. Χρυσόστομον  μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
ΘΕΜΑ: ᾿Αποστολή τῆς ἀπό 15-12-1999 Εἰσηγήσεως.

98.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν, Πρόεδρον καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, ᾿Αγολίδος κ. Παχώμιον, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, Κίτρους - Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γοργόνιον, Βεροίας - Ναούσης καί Καμπανίας κ. Ταράσιον, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον, Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, καί Φιλίππων κ. Χρυσόστομον  μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
ΘΕΜΑ:  ᾿Αποστολή Σχεδίου ἀπαντήσεως εἰς τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον τῆς ᾿Ακακιακῆς Παρατάξεως κ. Χρυσόστομον καί τόν ᾿Επίσκοπον τῆς ἰδίας Παρατάξεως κ. Καλλίνικον.30.09/13.10.2006
Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κ ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ κ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 390/16.6.2005 ἐπισήμου 'Αρχιερατικοῦ του ἐγγράφου, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, διέκοψε πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου Νικολάου καί τῶν περί αὐτόν  Επισκόπων, ἤτοι  "ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΙΝΑ ΜΗ ΕΞΕΛΘΗ ΜΕΤ' ΑΥΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ".

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ Α.Π.  412/20.04.2006 (Ε.Η.)

28.09/11.10.2006
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΕΚΠΕΣΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ (πρώην Μεσσηνίας κ. Γρηγόριον, πρώην ᾿Αττικῆς καί Μεγαρίδος κ. Ματθαῖον, πρώην Φθιώτιδος κ. Θεοδόσιον, πρώην Σερβίων  καί Κοζάνης κ. Τίτον καί πρώην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομον). ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 1997 ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑΝ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

7/20.09.2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α.Π.  331/1.06.2003 (π.ἡ.)
᾿Επί τῇ ῾Αγίᾳ Πεντηκοστῇ καί τῇ συμπληρώσει 53 ἐτῶν ἀπό τῆς ὁσίας Κοιμήσεως τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου τοῦ 20οῦ αἰῶνος ἀοιδίμου ᾿Αρχιεπισκόπου Ματθαίου (+1950)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ. 347/25.11.2003 
ΘΕΜΑ: ᾿Αναφορά εἰς τά αἴτια τῆς μετά τό 1995-97 ᾿Εκκλησιαστικῆς κρίσεως καί εἰς τόν ἔνα καί μοναδικόν τρόπον ἐπιλύσεως αὐτῆς.


@ ΓΟΕΕ 2006