ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  238
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 24 Μαίου 2002


Πρός
τήν ἐν Χριστῷ ἀδελφή ᾿Αλεξάνδρα Χαραμῆ
Εἰς Αὐστραλίαν

Εὐλαβεστάτη ἐν Χριστῷ ἀδελφή κ. ᾿Αλεξάνδρα, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. 
... Καί ὑμᾶς προσωπικά, ἀλλά καί ὅλους τούς ἀδελφούς πού βρίσκονται μακρυά ἀπό τήν πατρἰδα, σᾶς ἐνθυμούμεθα εἰς τάς ταπεινάς μας προσευχάς καί σᾶς εὐχόμεθα ὁ Πανάγαθος Θεός σᾶς χαρίζη, δύναμιν, ὑγείαν, πίστιν καί ζῆλον διά τήν ᾿Ορθοδοξίαν. Σᾶς εὐχαριστοῦμε διά τά καλά σας λόγια διά τήν ᾿Ορθόδοξο Πνοή καί σᾶς παρακαλοῦμε νά προσεύχεσθε καί σεῖς δι’ ὅσους συνεργάζονται εἰς αὐτόν τόν ἀγῶνα, διότι πιστεύομεν, ὅτι εἶναι ἀγών ῾Ιερός, ἀφοῦ εἶναι ἀγών ὑπέρ τῆς ᾿Αληθείας καί τοῦ Δικαίου.

Πρός τόν ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007