ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  191                                                 
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 17-3-2001


ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον
᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος
κ. ΑΝΔΡΕΑΝ

Μακαριώτατε. ῾Ο Χριστός ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.
Κατόπιν τῆς ἀπό 17-3-01, π.ἡ., (σήμερον), τηλεφωνικῆς σας εἰδοποιήσεως, καθ᾿ ἥν ἀπεφασίσατε ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας διά τήν προσεχῆ Τρίτην 21-3-01 (π.ἡ), ὅπως καί προφορικῶς σᾶς εἶπα κατά τήν ἰδίαν τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν, δέον προηγουμένως νά συγκληθῇ ἡ ᾿Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος, ἡ ὀποία θά ἐγκρίνῃ τήν σύγκλησιν τῆς ῾Ιεραρχίας καί θά προσδιορίσῃ καί τά θέματα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως, τά ὁποῖα μετά τῆς εἰδοποιήσεως θά κοινοποιηθοῦν κανονικῶς εἰς τά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
Παρακαλῶ νά ἔχω τήν σχετικήν ἀπάντησίν σας μέχρις αὔριο τό πρωί (Σάββατο 28-3-01).

῾Ο ἐλάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007