ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ▪ ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ ▪  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ▪ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΟΙ ▪  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ▪ ΘΕΟΛΟΓΙΑ


Τεύχος 6.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΌΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΘΗΑΥΡΙΣΜΑΤΩΝ
 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όπως είναι γνωστόν, τά Πνευματικά θησαυρίσματα είναι ένα ενημερωτικόν, αγωνιστικόν, ιεροπτοστολικόν φυλλάδιον, το οποίον δεν αποστέλλεται σε συνδρομητάς, αλλά διανέμεται καί διατίθεται από τίς ενορίες. Επειδή όμως πολλοί από την αρχή της εκδόσεως του (Χριστούγεννα 1985) μας εζήτησαν να έχουν όλη τήν σειρά, ηναγκάσθημεν να τα κάνουμε σέ Τόμους. ...

Το κείμενο εντελώς, (DjVu, 42 KB)


@ Ep. Kirykos Kontogiannis 2005