ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΕΤΣΗ, Ἱερομονάχου:
ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  (DjVu, 1.84 Mb)


Εἶναι ἕνα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο. Ἀναφέρεται στίς χειροτονίες τοῦ 1948. Δίδει συντριπτικές ἀπαντήσεις σέ ὅσους ἀμφιβάλλουν διά τήν ἐγκυρότητα αὐτῶν τῶν χειροτονιῶν. Καί ἀποδεικνύει δι' ἄλλην μίαν φοράν ὅτι αἱ χειροτονίαι τοῦ 1948 εἶναι τό σημαντικώτερον καί ὁμολογιακώτερον γεγονός τοῦ παρελθόντος αἰῶνος. Εἶναι πολύ σημαντικό ὅπτι τό κείμενον αὐτό ἐγράφη τό 1971.  Θά ἐπανέλθωμεν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ.


Δέν πρέπει νά λείψη ἀπό κανέναν σπίτι ὀρθόδοξο. 'Ανατρέπει τά ψεύδη τοῦ "Δημητριάδος" Χριστοδούλου στό θέμα τπης εἰσαγωγῆς τοῦ παπικοῦ ἡμερολογίου, τό ὁποῖον παρουσιάζει ὡς συμφυές γνώρισμα τῆς Ἐκκλησίας.


Ἐλ. Χρ. Γκουτζίδη, Θεολόγου Καθηγητοῦ:
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Ο.Χ.) (PDF, 5,65 Mb)


Εἶναι ἐπίσης ἀπό τά πλέον σημαντικά τοῦ 'Αγῶνος. Μέσα ἀπό αὐτό διακρίνει κανείς τό μέχρι ποῦ μπορεῖ νά φθάση τόν ἄνθρωπον ἡ πλάνη καί ὁ φανατισμός.

 


Ἐλ. Χρ. Γκουτζίδη, Θεολόγου Καθηγητοῦ:
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Κ.Γ.Ο. 1978-1988) (DjVu, 22,4 Mb)

...........................


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ
Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Τό παραπάνω βιβλίο περί τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Καυκάσου εἶναι ἔργο τῆς πρεσβυτέρς Ἀντωνίνας Σίντιεβα.  Τό συνιστῶμεν νά τό μελετήσετε. Θά ὠφεληθεῖτε.


ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ «ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ΕΣΤΙΝ»

ΕΠΙ 13 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
― ΝΑ ΓΙΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΣ,
ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ Ο Ι. ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
― ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΘΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ KAI
Η ΓΝΗΣΙΑ KAI ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
― ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ «Ο ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»
(Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.)ΣΥΜΒΟΛΙΗ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ
῾Ιερομονάχου ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ. ΓΝΟΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΝ. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.
ΑΘΗΝΑΙ 1984
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ » ΤΟΥ ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ 1ον. Τόν Μοναχόν Δαμασκηνόν ῾Αγιοβασιλειάτην καί 2ον. Τόν ᾽Αρχιμανδρίτην Εὐθύμιον Μπαρδάκαν. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ».
ΑΘΗΙΝΑΙ 1983
.


ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΝΩΣΙΝ. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ». ΑΘΗΙΝΑΙ 1984.ΟΤΑΝ Ο «ΚΗΡΥΞ»  ΗΤΟ «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ». ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΩΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ». 2003.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007