Ἐκκλησιαστικά  Χρονικά 

Ποιμαντική  Ἐπίσκεψις  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  κ. Κηρύκου  στήν Αὐτραλία 

 Ἀπό  21ης  Ἰανουαρίου  μέχρις  3ης  Φεβρουαρίου  τ. ἔ.  2006, ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Κήρυκος  ἐπισκέφθηκε  τήν  Αὐστραλία, προσκεκλημένος  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησιαστικῆς  Κοινότητος  τοῦ  Σύδνευ, ἡ  ὁποία  βρίσκεται  ὑπό  τήν  δικαιοδοσία  τῆς  ποιμαντικῆς  του  εὐθύνης.  Κατά  τήν  διάρκεια  τῆς  ἐκεῖ  παραμονῆς  του, ὁ  Σεβασμιώτατος  ἱερούργησε  στό  Ἱερό  Παρεκκλήσιο τῆς  Ἀναστάσεως τοῦ  Κυρίου (τῆς οἰκογενείας  Κων. Μπαρμπαγιάννη), τέλεσε  τήν  βάπτιση  τῆς  νεοφωτίστου  Ἄννας, δέχθηκε  στό  Σῶμα  τῆς  Ἐκκλησίας  δι' Ὁμολογίας  Πίστεως  καί  Ἁγίου  Μύρου  εὐλαβεῖς  κατηχουμένους  (μεταξύ  αὐτῶν  καί  ἕναν  Μοναχό  Ρουμανικῆς  καταγωγῆς), κήρυξε  τόν  θείο  λόγο  καί  ἐνημέρωσε  τούς  ἀγωνιζομένους  Ὀρθοδόξους  ἐπί  τῶν  τελευταίων  ἐκκλησιαστικῶν  ἐξελίξεων, καθώς  καί  ἐπί  τῆς  ἐκκλησιαστικῆς  καί  πνευματικῆς  καταστάσεως  γενικῶς. 
Μέ  τήν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ  καί  αὐτή  ἡ  ποιμαντική  ἐπίσκεψις  τοῦ  Σεβασμιωτάτου  στήν  Αὐστραλία, στέφθηκε μέ ἐπιτυχία. Τό  "μικρόν ποίμνιον"  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας  στήν  μακρυνή  πέμπτη  ἥπειρο  αὐξάνεται  καί  καθημερινῶς  κατατίθεται  καί  ἐκεῖ  ἡ  γνησία  Ὀρθόδοξος  μαρτυρία  - ὁμολογία  τῆς  Χριστιανικῆς  Πίστεως.

Κίνησις  Μεγ. Τεσσαρακοστῆς  καί  Μεγ. Ἑβδομάδος

Καθ'  ὅλες  τίς  Κυριακές  τῆς  Ἁγίας  καί  Μεγάλης  Τεσσαρακοστῆς  καί  κατά  τήν  Ἑορτή  τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας κ. Κήρυκος  ἱερούργησε  στόν  Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό  ἁγ. Δημητρίου  Ἀχαρνῶν. Ὁμοίως  στόν  ἴδιο  Ναό προέστη  τῶν  Χαιρετισμῶν,  τοῦ  Ἀκαθίστου  Ὕμνου  καί  τῶν  Ἀκολουθιῶν  τῆς  Μεγ. Ἑβδομάδος, πλήν  τῆς  Λειτουργίας  τῆς  Μεγ. Πέμπτης, κατά  τήν  ὁποία  τελέσθηκε  ὁ  Καθαγιασμός  τοῦ  Ἁγίου  Μύρου  (βλ.  σχετικό  ἀφιέρωμα  τοῦ  φ. Μαρτίου  - Ἀπριλίου τ. ἔ. 2006).     
Κατά  τήν  ἴδια  περίοδο:
Ὁ πολιός Πρωθιερεύς π. Θωμᾶς  Κοντογιάννης   ἱερούργησε  καί  προέστη  τῶν  Ἱερῶν  Ἀκολουθιῶν στόν  Ἱερό  Ναό  ἁγ. Σπυρίδωνος  Καρέα. 
Ὁ  Αἰδ/τος  Ἱερεύς  π. Ἀνδρέας  Σίντνιεβ  στόν  Ἱερό  Ἐπισκοπικό  Ναό  ἁγ. Αἰκατερίνης  Κορωπίου (πλήν  τῶν  Σαββάτων,  ὅπου  ἱερουργεῖ  στόν  Ἱερό  Ναό  Παναγίας  Σουμελᾶ  Ἀχαρνῶν).   
Τέλος  ὁ  Παν/τος  Ἱερομόναχος  π.  Ἀμφιλόχιος  Ταμπουρᾶς  στόν  Ἱερό  Ναό  Τιμίου  Προδρόμου  Λαρίσης καί  στόν  Ἱερό  Ναό  Ἁγίων  Πάντων  Ξάνθης  (γιά  τήν  ἐξυπηρέτηση  τῶν  ἐκεῖ  Ὀρθοδόξων). 
 

Πνευματικές  Συνάξεις  Κυριακῶν  Μεγ. Τεσαρακοστῆς

Οἱ  Πνευματικές  Συνάξεις  τῆς  κατανυκτικῆς   περιόδου  τοῦ  Τριωδίου  τ. ἔ.  2006  εἶχαν  ἀνατεθεῖ  ἀπό  τόν  Σεβ. Μητροπολίτη  κ. Κήρυκο  στόν  Ἱεροκήρυκα  κ. Ἀντ. Μάρκου. Οἱ  Συνάξεις ἄρχισαν  κατά  τόν  Ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως τῆς  Κυριακῆς  τῆς  Τυροφάγου  στόν  Ἱερό  Μητροπολιτικό  Ναό  ἁγ. Δημητρίου  Ἀχαρνῶν, μέ  ὁμιλία  μέ  θέμα  "Εἰσαγωγή  στό  Τριώδιο", παρουσίᾳ  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  κ. Κηρύκου, τοῦ  Ἱερέως  π. Ἀνδρέου  καί  εὐλαβῶν  ἐνοριτῶν. 
Ἡ  πανηγυρική  ἐκδήλωσις  τῆς  Κυριακῆς  τῆς  Ὀρθοδοξίας  φιλοξενήθηκε  ἐπίσης  στόν  Ἱ. Ν. ἁγ. Δημητρίου  (βλ. σχετικό  ἀφιέρωμα  στό  τ.  Μαρτίου - Ἀπριλίου  τ.  ἔ.  2006).). 
Τήν  Β'  Κυριακή  τῶν  Νηστειῶν  ὁμοίως  στόν  Ἱ. Ν. ἁγ. Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε  ἐκδήλωσις  ἀφιερωμένη  στόν  ἅγ. Γρηγόριο  τόν  Παλαμᾶ, κατά  τήν  ὁποία     ἀναπτύχθηκε  τό  θέμα  "Ὁ  ἅγ. Γρηγόριος  ὁ  Παλαμᾶς  ὡς  πρότυπο  ποιμένος".  Προλόγισε  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Κήρυκος  καί  ἐπιλόγισε  ὁ  Θεολόγος  κ. Ἐλ. Γκουτζίδης. 
Τήν  Γ' Κυριακή  τῶν  Νηστειῶν  - Σταυροπροσκυνήσεως,  πραγματοποιήθηκε  ἑσπερινή  ἐκδήλωσις  στόν  Ἱερό  Ἐπισκοπικό  Ναό  ἁγ. Αἰκατερίνης  Κορωπίου, ὅπου  ἀπό τό  ἔτος  ἀποκαλύψεως  τῶν  σατανιστικῶν  δρα-στηριοτήτων  στήν  περιοχή  (1993),  ἔχει  ὑψωθεῖ  εὐμεγέθης  Σταυρός  ὕψους  18  μέτρων.  Ἡ  ἐκδήλωσις  περιλάμβανε  τόν  Κατανυκτικό  Ἑσπερινό, λιτάνευση  μέχρι  τόν  Σταυρό, ὅπου  ἐψάλλησαν  οἱ  Χαιρετισμοί  Του  καί  ὁμιλία μέ  θέμα, "Ἡ  Ὁμολογία  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδόξου  Πίστεως  ὡς  σταυρός". 
Τήν  Κυριακή  Δ' Νηστειῶν - ἁγ. Ἰωάννου  τῆς  Κλίμακος  ἡ  ἑσπερινή  πνευματική  Σύναξις  πραγματοποιήθηκε  στόν  Ἱ. Ν. ἁγ. Δημητρίου  μέ  θέμα, "Ὁ  ἅγ. Ἰωάννης  ὁ  Σιναϊτης  καί  ἡ  Κλίμαξ  τῶν  ἀρετῶν". 
Τέλος τήν Κυριακή  Ε' Νηστειῶν - ἁγ. Μαρίας  τῆς Αἰγυπτίας, πραγματοποιήθηκε  στόν  Ἱ. Ν. ἁγ. Δημητρίου  ἡ  Ἑορταστική  Ἐκδήλωσις  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Μεσογαίας  καί  Λαυρεωτικῆς  μέ  τήν  εὐκαιρία  τῆς  Ἐθνικῆς  Ἑορτῆς  τῆς  25ης  Μαρτίου  1821.  (Βλ. σχετικῶς).

Ἐθνική  Ἑορτή  25ης  Μαρτίου  1821

Μέ  ἰδιαίτερη  λαμπρότητα, ἀλλά  καί  σεμνότητα, τιμήθηκε  ἀπό  τήν  Ἱερά  Μητρόπολη  Μεσογαίας  καί  Λαυρεωτικῆς  ἡ  Ἐθνική  Ἑορτή  τῆς  25ης  Μαρτίου  1821.  Ἡ  ἐκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  τό  ἀπόγευμα  τῆς  Κυριακῆς Ε' Νηστειῶν - ἁγ. Μαρίας  τῆς  Αἰγυπτίας  στόν  Ἱερό  Μητρο-πολιτικό  Ναό  ἁγ. Δημητρίου  Ἀχαρνῶν, παρουσίᾳ  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  κ. Κηρύκου,  τῶν  Ἱερέων  π. Θωμᾶ  καί  π. Ἀνδρέα, τῶν  Μοναχῶν  π. Βαρνάβα, π. Κυρίλου  καί  π. Λουκᾶ  (ὁ  ὁποῖος  εἶχε  φιλοτεχνήσει  ἕναν  ἐξαιρετικό  δίσκο  Κολλύβων, γιά  τό  Τρισάγιο  ὑπέρ  ἀναπαύσεως  τῶν  ψυχῶν  τῶν  ὑπέρ  Πίστεως  καί  Πατρίδος  πεσόντων), πολλῶν  παιδιῶν, νέων  καί  νεανίδων  καί  δεκάδων  πιστῶν  ἀπό  ὅλες  τίς  περιοχές  τῆς  Ἀττικῆς. 
Τό  πρόγραμμα - τό  ὁποῖο  παρουσίασε  ἡ  δ. Ἄννα  Μάρκου, ἡ ὁποία  εἶχε  ἀναλάβει  καί τήν  κύρια  εἰσήγηση, μέ  τήν  ὁποία  συνεργάσθηκαν  ἡ  κ.  Εὐαγγελία  Κοντογιάννη, ἡ  δ. Εὐδοξία  Χαλκίδη, ἡ  δ. Κυριακή  Μαυρίδου, κ. ἄ. - περιλάμβανε  προσφώνηση  τοῦ  Σεβ/του  κ. Κηρύκου,  ἐξαιρετικές  ἀπαγγελίες  πατριωτικοῦ  περιεχομένου  ποιημάτων  ἀπό  μικρούς  μαθητές  τοῦ  Κατηχητικοῦ  Σχολείου  (πολλοί  ἀπό  τούς  ὁποίους  ἦσαν  ντυμένοι  μέ  ἐθνικές  ἐνδυμασίες), καθώς  καί  νέους  καί  νέες,  πατριωτικά  ἄσματα  ἀπό  τήν  χορωδία  πού  δημιουργήθηκε  γιά  τόν  σκοπό  αὐτό, ἀναμνήσεις  παλαιῶν  Κατηχητῶν, κ.ἄ. 
    Κατά  κοινή  ὁμολογία  ἡ  ἐκδήλωσις  πέτυχε  νά  ἀναπτερώσει  στούς  παρισταμένους  τό  αἴσθημα  τῆς  φιλοπατρίας  καί  ὅλοι  ἀπεχώρησαν  πολλα-πλῶς  ὁφελειμένοι. 

Πνευματικές  Συνάξεις  ἑκάστης  Δευτέρας

ΣτόνἹ. Ν. ἁγ. Σπυρίδωνος Καρέα  πραγματοποιοῦνται  κάθε  ἀπόγευμα  Δευτέρας  (ὧρα  6η  μ.μ.),  Συνάξεις  πνευματικοῦ  καί  ἐνημερωτικοῦ περιε-χομένου. Τῶν  Συνάξεων, τῶν  ὁποίων  προηγεῖται  Ἑσπερινός,  προϊσταται  ὁ  Σεβ.  Μητροπολίτης  κ.  Κήρυκος, ὁ  ὁποῖος  καί  ἀναπτύσσει  ἐνδιαφέροντα  θέματα  καί  ἐνημερώνει  τούς  πιστούς  ἐπί  τῶν  τρεχόντων  ἐκκλησιαστικῶν  ἐξελίξεων.

Ποιμαντικές Ἐπισκέψεις τοῦ  Σεβ. Μητροπ.  κ. Κηρύκου  στήν  Κρήτη  καί  τήν  Κύπρο

Κατά τήν περίοδο  τοῦ  Πεντηκοσταρίου, ὁ Σεβ. Μητροπ. κ. Κήρυκος,  στά πλαίσια τῶν Ποιμαντικῶν του ἐπισκέψεων στίς Κοινότητες τῶν Ὀρθοδόξων πού παρέμειναν ὑπό τήν ποιμαντικήν του εὐθύνη (μετά τήν 16. 6. 2005), ἐπισκέφθηκε τήν  Κρήτη (Τετάρτη Διακαινησίμου) καί τήν Κύπρο (ἀπό 19.4.06 ἕως 21.4.06).
Στήν Κρήτη μετέβη  στόν Ἱερό Ναό ἁγ. Νικολάου  Ταυρονίτη Χανίων, ὅπου τέλεσε τήν Ἀναστάσιμη Ἀκολουθία καί στήν συνεχεία ἐνημέρωσε τούς ἐκεῖ Ὀρθοδόξους γιά  τίς τελευταίες ἐκκλησιαστικές ἐξελίξεις καί ἀπάντησε σέ σχετικές ἐρωτήσεις. Κατά τήν συζήτηση ἦσαν πολύ ἐνδιαφέρουσες οἱ παρεμβάσεις τοῦ διακεκριμένου Ἰατροῦ κ. Στυλιανοῦ Δοξάκη.
Τό ἴδιο ἐνδιαφέρον γιά ἐνημέρωση ἐπί τῶν ἐπικαίρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, σημειώθηκε καί  στήν Κύπρο, ὅπου ἐκτός ἀπό τήν ἐπικοινωνία καί τήν ἐποικοδομητική συζήτηση πού εἶχε μετά τοῦ Ἱερέως π. Μιχαήλ Κουρτῆ,  ἐφημερίου  τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγίας  Τριάδος στό Λιοπέτρι Ἀμμοχώστου, εἶχε σειρά ἐπαφῶν καί συζητήσεων καί μετά πολλῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον νά γνωρίσουν τήν ἐξέλιξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων.  Ὁ π. Μιχαήλ, διακρινόμενος γιά τήν αὐστηρή προσήλωσί του  στήν Γνησία Ὀρθοδοξία, διέκοψε ἤδη τήν ἐπικοινωνία του μετά τῶν ὑπολοίπων Ἱερέων, τῶν παραμεινάντων σέ κοινωνία μετά τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου Νικολάου, καί συνεχίζει μνημονεύων τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κήρυκο.
Ἦταν ἀξιοπρόσεκτο τό γεγονός, ὅτι σχεδόν ὅλοι οἱ λαϊκοί τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι συνωμίλησαν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐξέφρασαν τήν ἀπορία τους, διατί τόσα χρόνια δέν τούς μίλησε κανείς ποτέ περί Γνησίας Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας καί περί Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς. Καί ἡ ἀπάντησις τοῦ Σεβασμιω-τάτου ἦταν «διότι ἤθελαν νά σᾶς ἔχουν ἁπλοῦς δεκατριμερίτες, διότι ἔτσι ἀπαιτοῦσε ὁ Παλαιοημερολογιτικός Οἱκουμενισμός, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἐδῶ στήν Κύπρο ἔδρασε καί ἐκδηλώθηκε πολύ περισσότερο». Ἡ μεγάλη τους ἔκπληξις ἦταν ἐπίσης ὅταν ἔμαθαν μέσα ἀπό τήν ἀνάλυσι τῶν ἱστορικῶν γεγονότων  καί  τήν  παρουσίαση σχετικῶν  ἐγγφάφων, ὅτι πρωταγωνιστής στόν Παλαιοημερολογιτικό Οἰκουμενισμό ἀπό τό 1971 ἦταν ὁ  προσφάτως ἀποθανών Ἐπίσκοπός τους, Μητροπ. Κιτίου Ἐπιφάνιος.
 

Ποιμαντική  Ἐπίσκεψις  τοῦ  Σεβ. Μητροπ. κ. Κηρύκου στό  Κίεβο  τῆς  Οὐκρανίας

Ἐγκαίνια  Ναοῦ  - Χειροτονία  Πρεσβυτέρου

Ἀπό 7.5.2006  ἕως 13.5.2006 (ἐ.ἡ.), ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης κ. Κήρυκος ἐπεσκέφθηκε ποιμαντικῶς τό  Κίεβο  καί  τήν  ἐκεῖ   Ὀρθόδοξο Ἐνορία  τῶν Κατακομβῶν. Τόν  Σεβασμιώτατο   ὑποδέχθηκε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν Ἀρχιμανδρίτης  - Ἡγούμε-νος  π. Σεραφείμ καί πολλοί  Οὐκρανοί Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεν-τρωθεῖ γιά νά πανηγυρίσουν τόν ἅγ. Ἰωάννη τόν Θεολόγο,  στό ὄνομα τοῦ ὁποίου τιμᾶται ὁ Ναός  τῆς  Ἐνορίας.
Στό Κίεβο (τό ὁποῖο ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβ/τος γιά δεύτερη φορά  ἀπό  τό  1995), εἶχε τήν εὐκαιρία νά χοροστατήση τήν Κυριακή 8η Μαῒου,  στόν πανηγυρίζοντα  Ναό, ὅπου ἐλειτούργησε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ,  καί  νά  κηρύξει  τόν  θεῖο λόγο  στούς  πιστούς. Τό ἀπόγευμα  τῆς  ἴδιας  ἡμέρας  μετέβη  προσκυνηματικῶς   στήν  περίφημη Λαύρα τῶν Σπηλαίων  τῶν  Ὁσίων  Ἀντωνίου  καί  Θεοδοσίου  (ὅπου τά ἀδιάφθορα Λείψανα  133 Ὁσίων), καί στόν Ἱ. Ν. ἁγ. Ἀποστόλου  Ἀνδρέου  τοῦ  Πρωτοκλήτου, ὁ ὁποῖος εἶναι κτισμένος στόν τόπο, ὅπου κατά τήν παράδοσι  ὁ  Ἀπόστολος ‘Ανδρέας ἔστησε Σταυρό καί προφήτευσε γιά τό Κίεβο, ὅτι ἐκεῖ θά ἀνθίση πολύ ἡ  πίστις, ὅπως καί πράγματι ἄνθησε.
Τήν Δευτέρα 9η Μαῒου ἐπέβλεψε τοῦ ἔργου τῆς προετοιμασίας τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ, τά ὁποῖα ἐπρόκειτο νά γίνουν τήν ἑπομένη ἡμέρα. Ἦταν ἀξιοθαύμαστος ὁ ζῆλος τῶν εὐσεβῶν γυναικῶν, νά εὐτρεπίσουν κατά τό δυνατόν καλύτερα τόν Ναό.
Τήν Τρίτη 10η Μαῒου ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ καί τήν  χειροτονία  σέ  Διάκονο τοῦ π. Ναθαναήλ (ἀπό Μπαρναούλ τῆς Σιβηρίας), ὁ ὁποῖος σπουδάζει θεολογία  καί  νομικά, διακρίνεται γιά τόν ζῆλο, ἀλλά καί τίς γνώσεις του καί δίδει πολλές ἐλπίδες, ὅτι θά φανῆ ἄξιος τῆς κλήσεως καί τῆς ἀποστολῆς του.
Τήν Τετάρτη 11η Μαῒου, ἑορτή τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου φωτιστῶν τῶν Σλάβων, τούς ὁποίους ὅλοι οἱ Σλαυικοί λαοί τιμοῦν ἰδιαιτέρως, τέλεσε τήν  χειροτονία  σέ  Πρεσβύτερο  τοῦ  π. Ναθαναήλ. Τήν Πέμπτη 12η Μαῒου προέστη Ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας  ἡμέρας μετέβη σέ κάποια πολύ ἀξιόλογα προσκυνήματα καί  στόν ποταμό Δνείπερο, στό σημεῖο ὅπου ἔγινε ἡ ὁμαδική βάπτισις τῶν Ρώσων, ἐπί ἡγεμονείας  τοῦ  ἁγ. Βλαδιμήρου. 
Μετά τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ν. ἁγ. ‘Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, τήν χειροτονία τοῦ π. Ναθαναήλ  καί τήν διατράνωση τῆς καλῆς Ὁμολογίας τοῦ "μικροῦ  ποιμνίου"  τῶν  ἐκεῖ Ὀρθοδόξων, ἐλπίζουμε καί εὐχόμεθα νά συνεχίση νά ἀποτελῆ  τό  Κίεβο, μέσα στήν σύγχρονη οἰκουμενιστική λαίλαπα καί μετά ἀπό τό σκοτάδι τῶν 70 ἐτῶν τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας, ἕνα ΦΩΤΕΙΝΟ ΦΑΡΟ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ἀπό τόν ὁποῖο θά φωτίζεται ἡ  Οὐκρανική  καί  εὑρύτερα ἡ Ρωσική γῆ.

>>> ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006