ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ἱεραποστολικόν, Ἑποικοδομητικόν καί Ἀντιαιρετικόν φυλλάδιον.
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 518 –  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006


Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΚ

Ἕνα σύντομο ἐνημερωτικό σημείωμα, τό ὁποῖον ἀπεστάλη ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Κηρύκου πρός τόν Ἱερέα π. Εὐστάθιον, περί τῆς Ρωσικῆς Θεομητορικῆς Εἰκόνος Παναγίας τοῦ Κούρσκ, ἔχει ὡς κάτωθι:  

Α.Π.  299                                                           
᾿Εν Κορωπίῳ τῆ 11-10-02(Ε.Η.)

Αἰδεσιμολογιώτατον π. Εὐστάθιον Τουρλῆν Σίνδεϋ Αὐστραλίας

Πάτερ Εὐστάθιε, εὐλογεῖτε.
Σᾶς στέλνω ἕνα πολύ σύντομο ἐνημερωτικό σημείωμα περί τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Κούρσκ. ῾Η εἰκόνα Παναγία τοῦ Κούρσκ ἀνήκει στό τύπο τῆς Βυζαντινῆς Πλατυτέρας. ῾Η ἀρχική Εἰκόνα εἶχε τήν ἐπωνυμία "Θεοτόκος τοῦ Σημείου". Τό 1170 κατά τήν πολιορκία τοῦ Βόλγκοροντ ἀπό τήν ἀντίπαλο πόλι Σουζντάλ, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ιωάννης λιτάνευσε τήν Εἰκόνα στά τείχη. ῞Οταν ἕνα βέλος χτύπησε τήν Εἰκόνα, ἡ Εἰκόνα δάκρυσε καί ἕνα δάκρυ ἔπεσε στά ἄμφια τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου. Αὐτό ἦταν σημεῖο γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς Πόλεως ἀπό τήν Πολιορκία. Γι᾿ αὐτό ὠνομάσθη κατ᾿ ἀρχήν "Παναγία τοῦ Σημείου". Τό γεγονός αὐτό τιμᾶται στήν Ρωσία στίς 27 Νοεμβρίου.  ᾿Αντίγραφα αὐτῆς τῆς Εἰκόνος ὑπάρχουν πολλά, ἕν ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι τῆς πόλεως Κούρσκ. ῾Η "Παναγία τοῦ Κούρσκ" γιορτάζει στίς 8 Μαρτίου. Εἶναι ἐξόχως θαυματουργή  εἱκόνα, καί εἶναι γνωστό ἀπό τόν βίο τοῦ ῾Αγίου Σεραφείμ τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἁγίου, ὅταν ἦταν μικρό παιδί. Εἶναι ἡ προστάτιδα τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καί φυλάσσεται στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Νέας ῾Υόρκης. ᾿Ηξιώθην νά προσκυνήσω τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Κούρσκ, ὅταν πήγαμε μέ τόν Μακαριώτατο στήν ᾿Αμερική. Μοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωσι ἡ δυνατή της εὐωδία.
Εἴθε ἡ Χάρις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου νά σκέπη καί νά διαφυλάττη πάντας ἡμᾶς. ΑΜΗΝ. 
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006