ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ἱεραποστολικόν, Ἑποικοδομητικόν καί Ἀντιαιρετικόν φυλλάδιον.
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 517 –  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006


ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
«Ὁ Στάρετς Παρθένιος ἔλεγε πῶς ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ἐξουθενώνει τήν σάρκα περισσότερο ἀπό τήν νηστεία καί τίς ἄλλες ἀσκήσεις. Γιά ὅποιον τόν ἀπέκτησε δέν ὑπάρχουν πάνω στή γῆ οὔτε θλιβερά οὔτε εὐχάριστα πράγματα.

Ο ΑΒΒΑΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ
Τό ἀναμένο λυχνάρι σκορπίζει τό σκοτάδι ἔλεγε ὁ ἀββᾶς, καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ διώχνει τά σκοτάδια τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς καί τήν διδάσκει τίς θεῖες έντολές.

Ο ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ
Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀρετῆς πού γεννᾶται ἀπό τήν πίστη καί σπέρνεται στήν καρδιά, πού καταγίνεται στά τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς.

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ
Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως καί προϋπόθεση τῆς πνευματικῆς προκοπῆς. Ὅταν ἐγκατασταθεῖ στήν καρδιά, σάν τόν καλό νοικοκύρη τά τακτοποιεῖ ὅλα. Ἀπό τό φόβο τοῦ Θεοῦ γενιέται ἡ μετάνοια, ἡ συντριβή, τό πένθος γιά τίς ἁμαρτίες. Μακάρι τό αἴσθημα αὐτό, ὁ πρόδρομος τῆς σωτηρίας νά μήν ἀπομακρύνεται ποτέ ἀπό τήν καρδιά.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Ὅπως ἡ ἡλιακή ἀκτίνα, πού εἰσχωρεῖ ἀπό κάποιο ἄνοιγμα στό σπίτι, τό φωτίζει τόσο, ὥστε νά διακρίνεται καί ἡ πιό λεπτή σκόνη, πού αἰωρεῖται στόν ἀέρα, ἔτσι καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμενος στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, τῆς φανερώνει ὅλα τά ἁμαρτήματά της.

Ο ΑΒΒΑΣ  ΑΜΜΩΝΑΣ
Ἡ προσευχή στά λόγια τοῦ Θεοῦ γεννᾶ στήν ψυχή τόν θεῖο φόβο, ἐνῶ ἡ περιφρόνηση τῆς φωνῆς τῆς συνειδήσεως διώχνει μακριά ἀπό τήν καρδιά τίς ἀρετές.

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 «Μοιάζει ἡ Ἐκκλησία μέ γυναίκα πού ξέπεσε ἀπό τήν παλιά της μεγαλοπρέπεια καί διατηρεῖ μόνο τά σύμβολα. Ἔχει καί τίς θῆκες καί τά κιβώτιά της γεμάτα ἀπό κοσμήματα, ἀλλά ἔχασε τόν πλοῦτο, ὄχι ἀπό ἀμέλεια Ἐκείνου πού τήν στόλισε ἀπό τήν ἀρχή, ἀλλά ἀπό τήν κακία καί τήν ἀδιαφορία αὐτῶν (τῶν ἱερωμένων) πού μεταχειρίζονται τίς ὑποθέσεις της ὄχι ὅπως πρέπει».
(Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης, ἐπιστολή ΥΗ)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006